Campus nyt

Samarbejdet med Erhvervsakademiet gavner de studerende på AAMS

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Samarbejdet med Erhvervsakademiet gavner de studerende på AAMS
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 13 January 2014, 2:53 PM
 

Samarbejdet med EAAA gavner de studerende på AAMS


Det strategiske samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus vil komme til at hæve skolens generelle vidensniveau. Det vil også betyde bedre udstyr, forudser prorektor.


Siden AAMS og Erhvervsakademiet indgik i et strategisk samarbejde i efteråret 2013, har der været snak om hvad det helt konkret kommer til at betyde for de studerende her på skolen. Ikke mindst efter annonceringen om, at de to skoler fra sommeren 2014 udbyder automationsteknolog-uddannelsen og produktionsteknolog og energiteknolog fra sommeren 2015. Alle tre uddannelser skal driftes af og på AAMS, når skolen er flyttet i nye og større lokaler på NAVITAS.

Og der er ingen tvivl om, at det er et samarbejde, som de studerende kommer til at mærke. På den gode måde.


Gevinst for alle på AAMS
”Konceptet med at samarbejdet har hele tiden været klart: Hvis vi skulle gøre det, skulle det være med de samme undervisere, som også underviste på maskinmester-studiet. På den måde opnår både skolen, underviserne og ikke mindst vores maskinmester-studerende en betydelig gevinst,” forklarer prorektor Jesper Kofoed. Han uddyber:

”Gevinsten består i, at vi med f.eks. automationsteknologen får mulighed for at købe nyt og mere avanceret udstyr, som også kan bruges af de maskinmester-studerende. Derudover opnår de involverede undervisere en langt højere specialisering inden for områder, der også undervises i på maskinmester-studiet. Det betyder et generelt løft i skolens vidensniveau, som vil komme alle til gode.”

Groft sagt kan man jo sige, at automationsteknolog-området allerede er en del af maskinmesteruddannelsen. Forskellen er, at de automationsteknolog-studerende nørder langt længere ned i detaljen og graver dybere. Det samme kan man sige om produktionsteknologen og energiteknologen. Det er alle tre uddannelser, som i princippet ligger lige til vores højrefod. Vi skal derfor ikke være bange for dem, men hilse dem velkommen.