Campus nyt

Først maskinmester, så forretningsingeniør / Further education

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Først maskinmester, så forretningsingeniør / Further education
by Jacob Munkholm Jensen - Wednesday, 9 December 2015, 10:28 AM
 
Først maskinmester, så forretningsingeniør

Mulighederne for at videreuddanne sig efter dimissionen er efterhånden mange. 33-årige Mikkel dimitterede fra AAMS i januar 2011, og har siden valgt at kombinere sin maskinmester-uddannelse med forretningsingeniøren på AU. Den skal hjælpe ham videre til sidste step på uddannelsesstigen: Kandidaten.


Mikkel


Mikkel Friis Tønnesen er glad for at være maskinmester. Oprindelig er han faktisk udlært driftsleder i landbruget, men han var mere ambitiøs og hans interesse for det polytekniske bragte ham videre til Aarhus Maskinmesterskole. Nu, tre år efter dimissionen, arbejder han som projektleder hos EL:CON, samtidig med at han læser til forretningsingeniør.  Ambitionerne har nemlig igen givet ham blod på tanden.

”Allerede i mit første job kom jeg ud som installationsleder i VB Enterprise med ansvar for 8-14 elektrikere. Her opdagede jeg at det dér med ledelse faktisk var spændende, og at jeg gerne ville vide endnu mere om det,” forklarer han om sin beslutning om at bygge ovenpå maskinmester-uddannelsen.


”Et super supplement ...”
I umiddelbar forlængelse af maskinmesteren kan man eksempelvis tage en halvårlig specialisering som forretningsingeniør på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Specialiseringen består af et ekstra semester (30 ECTS point), der strækker sig over et halvt år. Semestret giver et grundlæggende indblik i de forretningsmæssige områder, man som maskinmester vil møde i større eller mindre omfang i erhvervslivet. Og Mikkel er mere end begejstret for sin beslutning:


”Maskinmestrene står rigtig stærkt i forhold til at studere forretningsingeniør, fordi vores viden er så stor og så generel. Der er stor genkendelse i mange af fagene, men man går bare lige et par spadestik dybere ned i emner som organisationsteori og forandringsledelse, strategi og økonomi. Forretningsingeniøren er et super supplement, og jeg kan kun anbefale det,” siger Mikkel, som nu skal i gang med eksamenerne før han afslutter uddannelsen til sommer.


Tæt på den ultimative drøm
Det har været et intensivt halvt år, men i høj grad også lærerigt og spændende, og så har det ikke mindst banet vejen for Mikkels ultimative drøm: At læse en kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling, somm udmunder i et eksamensbevis som cand.polyt, dvs. civilingeniør. 


”Kandidaten er jo en 2-årig uddannelse, men forretningsingeniøren giver merit for det første semester, så reelt er der kun tale om to semestres teori og et afsluttende projektforløb meget lig det, vi kender fra bachelorpraktikken på AAMS,” uddyber Mikkel.


Mens forretningsingeniøren rent fysisk læses på ASE her på Navitas, læses kandidaten i teknologibaseret forretningsledelse på AU i Herning.


Populære maskinmestre på ASE

Uddannelseskoordinator for forretningsingeniør Jane Flarup forklarer, at de andre studerende på forretningsingeniør alle kommer fra ingeniørlinjerne på ASE, og at maskinmestrene fungerer rigtig godt i denne tværfaglige sammenhæng: 


”Maskinmestrene er virkelig gode studerende og fagligt rigtig godt klædt på. Vi har haft tre maskinmestre igennem uddannelsen inden for de seneste par år, og der kommer flere til. En af maskinmestrene er netop dimitteret som civilingeniør, og han har fået en ret stor stilling i vindmølleindustrien.”


Maskinmestre bliver optaget på ordningen for Åben Uddannelse. Det betyder, at maskinmestre ikke kan få SU, når de går på uddannelsen. Maskinmestre skal også selv betale uddannelsen, som koster 15.000 kroner for hele semestret, hvilket i Mikkels tilfælde er klaret på den måde, at hans arbejdsgiver betaler. Til gengæld har han både arbejde og studier at passe - men altså kun i et halvt år. 


Forretningsingeniør som fjernstudie

Der er også mulighed for at læse forretningsingeniør som fjernstuderende, hvor man ikke deltager i undervisningen og skriver opgaver via Skype. Jane Flarup uddyber:

”Vi har desværre en begrænsning på at kunne optage studerende frit, da uddannelsen er designet ind i et diplomingeniørstudium. Men det har på ingen måde holdt maskinmestrene væk. Vi har haft maskinmestre, der har betragtet forretningsingeniør som et karrierespring og har lånt penge i banken for at finansiere det halve år. Andre får arbejdsgiveren til at betale. Nogle har job ved siden af studierne. Og nogle læser som fjernstuderende. Fælles for dem er, at de er meget målrettede og dermed også virkelig gode og dygtige studerende.”


Der er deadline for tilmelding til efterårssemesteret den 1. juni kl. 12.00. Tilmelding på AU's hjemmeside. Yderligere oplysninger om studiet fås hos Jane Flarup på mail jfl@auhe.au.dk og telefon 41893320.

Læs mere om alle de forskellige muligheder for at læse videre efter maskinmester-uddannelsen - klik her!