Campus nyt

DSF-infotavlen: Din genvej til DSF / Use the DSF mailbox

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
DSF-infotavlen: Din genvej til DSF / Use the DSF mailbox
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 31 August 2015, 10:53 AM
 
DSF-infotavlen: Din genvej til DSF

Som nogle måske allerede har bemærket, er der blevet opstillet en stander med en planche og en postkasse ved indgangen til studieadministrationen. Det er DSF, som er på spil.


DSF-postkassen


English summary:
The Student Councill at AAMS (shortened DSF) has set up af mailbox just opposite of the entrence to the student administration at AAMS. You are welcome to leave comments in the mailbox, ideas or complaints, that you would like the councill to discuss.


Ideen med DSF-infotavlen og postkassen er, at studerende ved AAMS på en let og simpel måde kan komme med inputs, ideer, bekymringer og forslag til studielivet på skolen.  Det kan også være ideer til sociale arrangementer. 
Postkassens indhold vil blive drøftet på DSF-møderne, som afholdes en gang om måneden. Resultatet af drøftelserne kan læses i mødereferaterne, som offentliggøres på campus efter hvert møde.


Se en kort præsentationsfilm, hvor DSF'eren Rasmus fortæller om postkassen og infotavlen:Lidt om DSF

De Studerendes Forening ved AAMS har til opgave at skabe sammenhold og sociale aktiviteter imellem de studerende på AAMS, samt at varetage de studerendes interesser overfor skolens ledelse, undervisere og ansatte. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen direkte, eller smide os en hilsen i postkassen.

Du er også altid velkommen til at deltage i DSF-møderne. De mødes den første onsdag hver måned - typisk i lokale 2.016. Møderne vil blive meddelt på infoskærmene.


DSF-bestyrelsen, august 2015:

  • Annica Lund Nørmølle-Hansen: Formand, 8. semester.
    Mail: 
    a13034@campus.aams.dk
  • Kenneth Schultz: Næstformand, 6. semester. Mail: v13924@campus.aams.dk
  • Lasse Lund Iversen: Kasserer, 7. semester.
    Mail: a13567@campus.aams.dk

Husk indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DSF. Læs mere - klik her!