Campus nyt

Digital undervisningsplatform klar til 4. semester TM / Marine engineer digitalization platform

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Digital undervisningsplatform klar til 4. semester TM / Marine engineer digitalization platform
by Jacob Munkholm Jensen - Thursday, 24 May 2018, 2:03 PM
 
Digital undervisningsplatform klar til 4. semester TM

Fremtidens undervisning bliver i stigende grad digital, og det giver oplagte muligheder for endnu bedre læring. På maskinmester-uddannelsens 4. semester TM har to undervisere udviklet en digital undervisningsplatform, der tager hul på mulighederne. Visionen for AAMS er at undervise mere med digitalt, og her kan undervisningsplatformen være et af værktøjerne.

Digital undervisningsplatform


De fleste er allerede godt bekendte med flipped learning i form af videoer, lagt ud som forberedelsesmateriale. Det er populære redskaber blandt de studerende, fordi det giver mere tid på klassen sammen med underviseren, og så er det godt til repetition. 

Men forestil dig en komplet digital platform, som indeholder al undervisningsmateriale til alle fag og på alle semestre. Forestil dig et digitalt materiale, bestående af forklarende videoer, 3D-modeller, masser af beskrivende billeder, konstruktionstegninger, online tests, inspirationsmateriale til gruppens arbejde, links til websites og artikler med yderligere viden, etc. Forestil dig, at alle bøgerne en dag bliver overflødige, og at al undervisning tager udgangspunkt i den digitale undervisningsplatform, hvor også de studerende får mulighed for at komme med inputs, ideer til forbedringer og rettelser, etc. Dét er visionen! Og vi er allerede et stykke henne ad vejen.


Platform med store muligheder
De to TM-undervisere på 4. maskinmester-semester Niels Sloth og Tom Banke Andersen udviklede i efteråret den platform, der med tiden skal gøre visionen til virkelighed. Allerede nu kører undervisningen i TM via platformen, om end den langt fra er færdigudbygget:

"Vores vision er, at AAMS skal kunne tilbyde en samlet digital undervisningsplatform til de studerende, hvor de kan arbejde hele studiet igennem. Det skal simpelthen være lettere at være studerende, og det skal også være lettere at undervise. At vi ønsker at inddrage de studerende aktivt i udbygningen af platformen er jo også et signal til dem om, at vi tager dem seriøst. Mange studerende kommer til os med en stor viden, som vi kan gøre brug af her," forklarer Niels Sloth om projektet, som AAMS indtil videre har afsat ca. 400 udviklingstimer til.

Indtil videre benytter de to undervisere platformen i undervisningsforløbet om 2-takts-motorer på 4. semester TM, men den er designet til at kunne meget, meget mere end det.

"Vi drømmer om at alle kommer med på platformen. Foreløbig har responsen fra de studerende været positiv, og det virker som om mange har haft lettere ved at tilegne sig viden. Og i hvert fald, så oplever jeg, at det nu er markant lettere at undervise i 2-tekts-motorer," understreger Niels Sloth.


Et led i generel digitalisering
I skolens uddannelsesledelse følger man udviklingen af den digitale undervisningsplatform med stor interesse. Visionen for AAMS er at arbejde mere digitalt, og ifølge prorektor Jesper Kofoed Petersen er den nyudviklede platform afgjort en spændende mulighed. Uddannelsesledelsen er dog endnu ikke så langt i arbejdet med digitaliseringen af undervisningen, at man har taget stilling til, hvorvidt platformen skal bredes ud over alle semestre, i alle fag.

"Men det er da en spændende tanke, at vi med tiden udvikler os i den retning," siger Jesper Kofoed Petersen.