Formålet med holdlederrollen, SUS og GRUS 

AAMS-ambassadørkorpset er en betydningsfuld del af skolens profil udadtil. Det er korpsets opgave at repræsentere AAMS overfor potentielle studerende rundt omkring i landet – på skolebesøg, på messer, ved infoaftener og Åbent Hus mv. Det, at korpset består af studerende, er altafgørende for budskabets troværdighed. Du fortæller din egen historie. Du afmystificerer og opklarer. Medlemmerne af AAMS-ambassadørkorpset er med, fordi de har lyst til at gøre en positiv forskel – for AAMS og for potentielle studerende.