Kursus med ressourcer til Navitas projekt på 7. semester.