Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Optimering af strømproduktion i liggeperioder
Fagområde: Elektroteknik
Maskinlære
Optimering
Andet:
Nøgleord: Dieselgenerator, effektivitet
Beskrivelse:

Dette projekt tager udgangspunkt i praktikophold ombord på fiskeskibet HG 264 Ruth. Praktikken er den afsluttende bachelorpraktik i uddannelsen til maskinmester på Aarhus Maskinmesterskole, og projektet er det afsluttende bachelorprojekt. Praktikken strakte sig over 2 måneders aktiv sejlads i Nordsøen under fiskeri efter sild, med lodsning i Sassnitz i Tyskland. Praktikanten har under udmønstringen arbejdet med maskin- og køleanlæg samt elektriske anlæg, alt sammen en del af det daglige arbejde som maskinmester ombord.

Projektet omhandler en afdækning af hvilke muligheder der er for at levere strøm til skibet på en mere effektiv måde i liggeperioder, med henblik på at kunne lave en antagelig økonomisk vurdering af om det kan svare sig at investere i nogle tiltag. Ruth er i forvejen udstyret med 2 havnegeneratorer på hver 903 kVA, disse benyttes når skibet ligger i havn, samt når hovedmotoren skal skiftes imellem high og low step under sejlads. Når skibet er i havn for at losse er der et betydeligt og varierende effektforbrug, dette skyldes at køleanlægget kører og lossepumperne starter og stopper under losning. Under disse forhold kører en enkelt havnegenerator ved omkring halv belastning. 

Grundet det pelagiske fiskeris natur, ligger skibet stille i op til 4 måneder om året (112 dage i foråret 2012), i disse måneder er der ingen større belastninger, og en af de nuværende generatorer vil køre med omkring 10-15 % belastning. Det er under disse liggeperioder at det ventes at en anden mulighed for elforsyning ville kunne levere strøm med en højere effektivitet, og dermed en lavere pris pr. kilowatttime.

Igennem samtale med skibets maskinbesætning er det ønsket at en evt. ny havnegenerator skal have en effekt på ca. 250 kW. Det var vurderet at dette ville kunne dække effektforbruget på skibets elektriske systemer på 80 kW, men også tillade at man starter en hydraulikpumpe, således at besætningen kan bruge dækskraner, fortøjningsspil og lign. Projektet ser også på mulighederne for at installere en mindre havnegenerator, som dækker de 80 kW med så høj virkningsgrad som muligt, og så lade en af de store havnegeneratorer starte op når der skal bruges yderligere effekt til hydraulikpumper og lignende. Dette er muligt eftersom at der som regel altid er maskinbesætningen som er ombord når der skal udføres arbejde imens skibet ligger i havn.

Alternativet til at bruge en havnegenerator er at koble skibet til landstrøm, dette er endnu ikke blevet anvendt grundet Hirtshals Havns pris på 1,67 kr. pr. kWh. Dog ønskes økonomien i en ny havnegenerator sammenholdt med økonomien i anvendelse af landstrøm.

Engelsk resumé:

This written project is based upon an internship done onboard the pelagic fishing vessel HG 264 Ruth. The internship is part of the 6th and final semester in the Marine and Technical Engineer education at Aarhus School of Marine and Technical Engineering. The written project is also the final bachelor project. The internship covered over 2 months of active duty whilst fishing for herring in the North Sea, and offloading in Sassnitz, Germany. The intern has been working with electrical, mechanical and refrigeration systems onboard, and in general been a part of the technical department onboard.

The aim of this project is to uncover the possibilities for generating electrical power at a higher efficiency than it is currently being generated, particularly during the ships layover periods. The end product of this project can be used to make a viable economical assessment on whether to invest in some of the solutions or not. At this point, Ruth is already equipped with 2 diesel generators á 903 kVA which are used when the ship is lying still, or the main engine is switched between high- and low step. During offloading, one diesel generator is running at around 50 % load. This is due to the refrigeration system, offloading pumps and other various loads.

Due to the nature of pelagic fishing, the ship is laid still for up to 4 months a year (112 days in the spring of 2012). During these layover periods, the electrical load is very low, and one of the current diesel generators is running at 10-15 % load. This is where it is expected that some other option would deliver the power in a more efficient manner, thereby decreasing the price per kilowatt-hour.

Through correspondence with the ships technical department, it has been established that a new diesel generator should have a peak power output of around 250 kW. This would cover the basic power consumption of the vessel and allow for the running of a single hydraulic pump, so that deck cranes and other hydraulic equipment can be used without the need for starting up one of the large diesel generators. The project also looks at the possibility of installing a smaller generator, only to cover the basic power consumption of around 80 kW at a very high efficiency.

An alternative to installing a new diesel generator, is to use shore power from Hirtshals Ports own electrical supply. This has not been used yet, due to the high cost of 1,67 DKK per kilowatt-hour. 

Forfatter(e): V08720 Samal Jakup Jensen
Uploadet af: Samal Jakup Jensen
Hovedfil: PDF document Bachelor2012.pdf
Bilag:
Denne post blev tilføjet Tuesday, 18 December 2012, 12:17 PM og er senest redigeret Tuesday, 18 December 2012, 12:17 PM