Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Energiaftalen 2010-2020
Fagområde: Management
Maskinlære
Optimering
Termiske maskiner
Andet:
Nøgleord: Energioptimering
Beskrivelse:

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med mit bachelorprojekt på Aarhus Maskinmesterskole. Projektet er gennemført i forbindelse med min praktik over 50 dage på Rønde Fjernvarme i efteråret 2012. Projektet tager udgangspunkt i problemstillinger, som er observeret i praksis, og er udfærdiget på sidste halvdel af 6. semester ifølge ”modul 31” fra kvalitetssystemet på AAMS.

”Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved at drage sammenhænge mellem erfaring, praktiske færdigheder og teoretisk viden kunne identificere og analysere problemstillinger, der er centrale i forhold til professionen som maskinmester.

Den studerende skal tilegne sig en særlig indsigt i et emne, område eller problem og skal gennem projektarbejdet lære systematisk problemformulering og problembehandling samt indsamling og analyse af datamateriale, herunder relevante resultater fra forskning og udvikling”.

Projektet omhandler en undersøgelse af energiaftalen 2010-2020, og indeholder energispareprojekter, der er igangsat som følge af aftalen. Der bliver gennemgået metoder til projekterne, som kan hjælpe Rønde Fjernvarme til at opfylde energiaftalen. Relevante betragtninger, der ligger til grund for en vurdering af projekterne, samt en beskrivende del af projektet, viser hvad der arbejdes med og hvilke elementer, der danner grundlag for udvælgelse til implementering hos Rønde Fjernvarme.
Grundlaget for projektet er de driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn, med fokus på energibesparelser. Energiaftalen opstiller krav til net- og distributionsselskaberne, som bliver beskrevet i projektet.

Engelsk resumé:

This project constitutes the product of my finishing bachelor project at Aarhus Maskinmesterskole. The project contains rules and demands described in Energiaftalen 2010-2020, along with calculations of energy reductions and projects initiated at Rønde Fjernvarme.

The project is based on Energiaftalen 2010-2020 which requires district heating plants to meet a yearly progressive reduction of the energy used. Rønde Fjernvarme is obliged to reduce the energy consumed by 360 MWh per year from 2010-2013, 630 MWh per year from 2013-2015 and finally 720 MWh from 2015-2020.

Present projects at Rønde Fjernvarme initiated to meet these demands are presented. In addition to these projects, coming regulations and fees which the district heating plants will be met with are described.

The project describes Rønde Fjernvarmes present projects for energy reduction which include optimization of feed temperature following the work of a previous bachelor project and optimization of return temperature. Optimization of the return temperature is includes a penalty fee and a small check-up of customer installations.

It is investigated how a reduction in energy usage comes about on the basis of better insulated pipes and how standard values may be applied to determine the magnitude of such.

It is described how conversion of homes from electrical and oil based heating to district heating leads to a reduction in energy usage and how this is quantified by standard values.

The accumulated energy reduction from the different projects is determined giving an overview over the possible energy reductions at Rønde Fjernvarme. From this it is concluded that Rønde Fjernvarme will be short 2000 MVh in 2020. This leads to assessments of whether Energiaftalen 2010-2020 needs revision so as to allow energy reduction to be done in the production plant. This may be a possible solution to the difficulties introduced by Energiaftalen 2010-2020.

Suggestions to the solution are based on political, financial and practical considerations. The working of a condensation plant is presented along with the technical considerations required. Calculations of the time need to pay for the condensation plant is presented based on actual data from Rønde Fjernvarme. Implications of return temperature optimization are explicitly included in the calculations. The effect of including energy reductions in the calculation is also considered.

Plans of fusion between Rønde and Thorsager district heating plants show how the structure of the organization may be enhanced helping to free up man hours which may be employed to meet the demands of Energiaftalen 2010-2020.

Based on the calculations it can be concluded that Rønde Fjernvarme should continue developing the projects for energy reduction and consider additional measures e.g. a condensation plant, in order to meet the requirements of Energiaftalen 2010-2020.

Forfatter(e): Nikolaj Kanne Nordqvist
Uploadet af: Nikolaj Kanne Nordqvist
Hovedfil: PDF document Bachelorprojekt - Energiaftalen v5.0.pdf
Bilag: PDF document Bilag samlet.pdf
Denne post blev tilføjet Tuesday, 18 December 2012, 3:47 PM og er senest redigeret Tuesday, 18 December 2012, 3:47 PM