Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Energioptimering af M/S Baltic
Fagområde: Automation
Elektroteknik
Elektriske installationer
Energi
Maskinlære
Optimering
Termiske maskiner
Andet:
Nøgleord: energioptimering, sandsuger, brændstof
Beskrivelse:

Emnet for denne rapport har været energioptimering samt besparelse af brændstof. Projektet har båret præg af at der ikke fandtes nogle detaljerede data over skibets brændstofforbrug, hvorfor disse er aflæst i forbindelse med min praktikperiode ombord på skibet. Der er fokuseret på at undersøge hvorvidt motorerne udfører nyttigt arbejde i de driftstimer der er registreret. Derefter er fokus rettet mod hovedmotoren og analyse af fremdrivningsanlægget. Desuden er det analyseret hvorledes overskudsvarme kan anvendes som erstatning for skibets oliefyr samt elektrisk stilstandsvarme på en dieselmotor som driver uddybningspumpen. Skibets kølevandspumper er blevet analyseret og det er konstateret, at den nuværende kapacitet er dobbelt så stor som behovet kræver. 

Opmærksomheden er i løbet af projektet henledt på problemet med anvendelse af elektricitet til opvarmningsformål f.eks. til stilstandsvarme. Da deiselmotorernes nyttevirkningsgrad er omkring 40% er det vigtigt at udnytte den resterende energimængde, hvilket kan ske ved at udnytte energien i det varme kølevand til erstatning af elvarme eller vand opvarmet i oliefyrede kedler. I tilfælde af at spildvarme fra motorer er det dog stadig energiøkonomisk set bedre at anvedne oliefyr til opvarmning af vand da denne har mindst dobbelt så stor nyttevirkning med henblik på fremstilling af varmeenergi.

Engelsk resumé:

The main subject for this report is energy optimization of the trailing suction hopper dredger M/S Baltic. In addition the report is a part of the bachelor semester on Aarhus School of Marine and Technical engineering. The main question for the report is “how to optimise the utilisation of fuel on board”. Because of no detailed data available it has been necessary to collect these data due to a general overview of the ships activities and consumption of marine diesel oil, MGO. Due to the ships versatile usage the data was collected during a fourteen day period during a tour of duty.  During the period, the existing flowmeters on board has been read with a twelve hour interval. At the same time a Power Quality Analyzer has been connected to the ships main electrical switchboard in order to collect data regarding the use of electrical energy. Data from the readings and the data from the instrument has afterwards been compared with the ships logbook due to an indexing of the consumption required for each process. The indexing is done by splitting up the activities in numbers from 1-7.

At the beginning of the project it was assumed that there where a huge potential of optimizing electric consumers and reducing the use of the oil fired boiler. After analysis of the collected data it was clear that the largest single amount of fuel was consumed by the main engine. By means of that discover the project has made a superficial analysis of the other consumers onboard to ensure that there was no major waste of energy related to the other consumers of MGO. Nothing was found remarkable during the analysis of the specific engine which included an analysis of the ships newly renewed propeller blades and propeller nozzle.

When it was supposed that the main engine and the engines driving pumps wasn’t subject for waste of energy the focus could be directed to the consumers of electric energy and the consumers of water heated in the oil fired boiler. The focus were put on cooling water pumps, standstill engine heating and utilisation of waste heat to reduce the use of the oil fired boiler.

Calculations proved that the flow of cooling water even when the ship is operating in the summer period is up to twice the amount required for cooling the engines in the system.

It seems that the electric stand still heat can be replaced by waste heat bound in the cooling water from the engines causing a reduction in electric energy and increasing the total efficiency on the diesel engine due to a better utilisation of the fuel combusted in the engine.

Forfatter(e): Kennet Grønkjær Andreasen
Uploadet af: Kennet Andreasen
Hovedfil: PDF document energioptimering af MS Baltic.pdf
Bilag: PDF document Bilag, energioptimering af MS Baltic.pdf
Denne post blev tilføjet Wednesday, 19 December 2012, 9:41 AM og er senest redigeret Tuesday, 8 January 2013, 10:27 AM