Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Varmegenindvinding
Fagområde: Energi
Andet:
Nøgleord: Køling af atriumgård
Beskrivelse:

Projektrapporten er lavet på baggrund af de varmeproblemer, der er opstået ved etablering af en atriumgård. Der er igennem projektet opstået adskillige løsningsmuligheder, men grundet tidsperioden er der udelukket gået i dybden med en løsning. Her er valgt at gennemarbejde muligheden for at installere et varmepumpeanlæg. Ideen med varmepumpeanlægget er valgt, fordi det udover at kunne køle atriumgården også giver muligheden for at genavende overskudsvarmen. Ideen med at etablere anlægget er, at det efter en begrænset tilbagebetalingstid kan forventes at give en økonomisk fordel.

Projektet forholder sig udover den konkrete tekniske løsning også til de akitektoniske og støjmæssige forhold og et optimalt komfortmiljø i atriumgården. Desuden er der også fortaget en vurdering af de økonomiske forhold for etablering af anlægget med specielt opmærksomhed på tilbagebetalingstid af investeringen.

Formålet med projektrapporten er at udarbejde et reelt løsningsforslag, som hospitalet kan tage med i overvejelserne, når der skal tages beslutninger om konkrete løsninger på varmeproblemet.

Engelsk resumé:

This report is based on the work I performed during and after my internship at the hospital in Viborg. During my study I have found that the atrium in the summer period has serious heat problems, due to the passive solar energy that is generated through the large window section on the top of the atrium. The heat creates a negative environment in the yard and also in the buildings surrounding the atrium. Currently the hospital solves the problem by opening some of the windows in the top of the atrium and the doors in the bottom of the yard to make an outflow up through the atrium. Temperature data is analyzed and the report calculates how much the passive solar energy affects the high temperature.

The idea about heat recovery occurs because the hospital uses huge amount of gas to heat up the buildings. So instead of just blow out hot air from the atrium, it would be energy saving to use the hot air to preheat the hospital´s hot water system and in this way reduces the costs of heating.

The heat recovery system consists of three parts, a ventilation part, a circulation part and a heat pump. The ventilation system is designed so that the air is taken from the top of the atrium and then blown through a cooling coil. Then back into the yard through an air bag. Thereby the air will maintain the desired temperature. The circulation system transfers the energy from the cooling coil to the heat pump. The circulation system is necessary to overcome the distance between the coil and the heat pump. The heat pump transfers the energy by making a preheating of the hospital´s hot water system.

The solution is developed together with respective companies who are specialists within their fields. With support from the companies, I have calculated the dimension of the heat recovery system. The system ends up with a perspective cost calculation. With the investment cost for the heat recovery system and the annual savings for heating the refund time is 13 years. Conclusion is given in the end of the report and leaves the final decision about implementing the heat recovery system to the hospital.

Forfatter(e): Jesper Holdensgaard
Uploadet af: Jesper Steenfeldt Holdensgaard
Hovedfil: PDF document Varmegenindvinding.pdf
Bilag: Archive (ZIP) bilag.zip
Denne post blev tilføjet Wednesday, 19 December 2012, 11:07 AM og er senest redigeret Wednesday, 19 December 2012, 11:07 AM