Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Varmegenindvinding og optimering af stilstandsvarme på M/S Baltic
Fagområde:
Andet: Termiske maskiner, maritime valgfag
Nøgleord: Termiske maskiner, maritime valgfag
Beskrivelse:

The subjects of this report are waste heat recovering from the main cooling water system and optimizing the standstill-heat system of the Volvo D12-450 and D12-550 engines on board the trailing suction dredger M/S Baltic. The choice of subjects is based upon working experience onboard the vessel for a periode of two months. It became clear that the standstill-heat system did not have the desired effect; it didn’t heat the Volvo engines properly. The purpose of the heating system is to keep the engines warm while not running.

Both the living quarters and the standstill-heat system of the main engine are heated by an oil furnace boiler. The standstill-heat system of the Volvo D12-450 and D12-550 engines contains a heating element, which is connected to the electrical system of the vessel. The analysis of the Volvo engines’ cooling system showed a circulation of coolant through the engines even after they stop running.

The report suggests a waste heat recovering system which will accumulate heat from the main cooling water system and use it for heating in living quarters and as standstill-heat on the main engine. A clamp-on ultrasonic flow meter has determined the amount of energy, temperature and flow of the coolant in the main cooling water system, as well as the cooling system of the Volvo engines.

Instead of the using the electrical standstill-heat for the Volvo engines, the report suggests the use of waste heat from the recovering system, as standstill-heat for the Volvo engines. The report will show that the proposed waste head recovering system will be able to recover a sufficient amount of heat ninety percent of the time. There are unknown factors, such as prices, for fitting the system on to the vessel. The accumulation tank will have to be custom made for this vessel.  This means that it has not been possible to determine the cost of the suggested waste heat recovering system on the M/S Baltic. 

Engelsk resumé:

Emme i denne rapport vil være varmegenvinding fra skibes ferskvands kølesystem, og vil behandle mulighederne for at hentet varme fra dette kølesystem. Endvidere vil det blive belyst hvilke muligheder der er for at anvende den genindvundne energi til opvarmning af apteringen, samt muligheder for stilstands varme på udvalgte motorer ombord på Baltic. 

I praktik perioden er jeg, via egen observationer, blevet opmærksom på, at den monterede stilstand varme på Volvo 450 og 550, ikke har den ønsket effekt. Her menes det at motoren ikke bliver opvarmet, selv om stilstandsvaremen er aktiv. Volvo 450 bliver kun brugt i processen hvor der er indvinding af sand og ral. Volvo 550 bliver foruden indvindingen, også brugt som bovtruster.

Forfatter(e): Morten Printz
Uploadet af: Morten Printz
Hovedfil: PDF document Varmegenindvinding og optimering af stilstandsvarme på MS Baltic.pdf
Bilag: Archive (ZIP) Bilags mappe.zip
Denne post blev tilføjet Sunday, 9 June 2013, 4:14 PM og er senest redigeret Sunday, 9 June 2013, 4:14 PM