Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Energioptimering ved udnyttelse af overskudsvarme
Fagområde: Automation
Elektriske installationer
Energi
Miljø
Optimering
Termiske maskiner
Andet: Udnyttelse af overskudsvarme fra produktion
Nøgleord: Energioptimering overskudsvarme
Beskrivelse:

Rapporten omhandler EC Power i Hinnerup, som er en produktionsvirksomhed der producerer små CHP-anlæg i størrelsesorden 6-20kW målt i el-produktion. Anlæggene kaldes XRGI 6, -9, -15 samt -20, og er baseret på gasdrevne stempelmotorer. I 2012 producerede og solgte virksomheden ca. 600 XRGI-anlæg.

En vigtig del af produktionen hos EC Power er testen af alle nye XRGI-anlæg. De producerede XRGI-anlæg kan først betragtes som færdigproducerede efter testkørslen, hvor bl.a. nødstopsfunktioner og emissionsværdier kontrolles. Ved hver testkørsel produceres der varme og elektricitet.

Overskudsvarmen kan sælges til Hinnerup fjernvarme, eller overskudsvarmen kan udnyttes internt og dermed muligvis reducere gasudgifterne til rumvarme og opvarmning af brugsvand i virksomheden.

Rapporten beskriver hvor meget kan EC Power reducere deres årlige energiudgifter ved udnyttelse af overskudsvarmeproduktionen fra testcellerne.

I den forbindelse undersøges det hvilke regler findes der for udnyttelse af procesenergi fra mindre CHP-anlæg. Det beskrives hvilke afgifter skal der betales i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme og det vurderes om det er økonomisk rentabelt at sælge overskudsvarme til Hinnerup Fjernvarme.

Rapporten indeholder principielle løsningsforslag til hvordan overskudsvarmen kan udnyttes samt hvor stor en investering skal der til for at udnytte overskudsvarmen. Det beskrives tilmed hvordan der kan opnås tilskud til projektet i form af salg af energibesparelse.

Engelsk resumé:

This report is a part of the final bachelor project, at the education as Bachelor of Technology Management and Marine Engineering conducted at Aarhus School of Marine and Technical Engineering. The project is completed, in cooperation with the company EC Power A/S, in which the author has completed an internship during the sixth semester.

EC Power A/S is a manufacturer of mini combined heat and power plants, also called CHP-plants. Their products are based on a gas engine and an electrical generator, named XRGI.

This report describes the financial benefits in connection to the exploitation of surplus heat from the production of XRGI-plants. To determine the financial benefits for the company, the rules and regulation related to the use of process energy from smaller CHP plants are studied.

The financial consequences of utilization of surplus heat and whether is it profitable to sell the surplus heat are described. The company’s natural gas consumption is used to calculate how much surplus heat there is produced by the production of the XRGI-plants.

With the utilization of surplus heat it is calculated how much the EC Power´s annual energy consumption can be reduced. The study also shows how big an investment is needed, to take advantage of the surplus heat and how EC Power can achieve a grant for the project.

Forfatter(e): Lars Jensen
Uploadet af: Lars Jensen
Hovedfil: PDF document Energioptimering ved udnyttelse af overskudsvarme hos EC Power AS.pdf
Bilag:
Denne post blev tilføjet Monday, 10 June 2013, 1:21 PM og er senest redigeret Friday, 14 June 2013, 11:52 AM