Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Systemic project management
Fagområde: Management
Andet: Projektledelse i FLSmidth Automation Perth WA
Nøgleord: Workflow i en projektafdeling
Beskrivelse:

Denne rapport omhandler hvorledes man med en systemisk tilgang optimere en projektafdeling. Opgaven er lavet i samarbejde med FLSmidth Automation Perth West Australien.

Engelsk resumé:
Note: Da rapporten er på engelsk forfindes resume't på dansk og engelsk.
 

Dansk

Denne rapport omhandler hvordan en systemisk tilgang af projektudførsel opnås, dette i henhold til optimering af projektudførelse og involvering af projektets deltagende. Projektarbejde udgør hoveddelen af arbejdsopgaverne for afdelingen FLSmidth Automation, Vest Australien. Denne rapport vil gennem spørgsmålet; hvad vil være den rigtige måde at håndtere et projekt og dets deltagende? Undersøge om afdeling kan drage fordel af at bruge systemisk filosofi til deres projektgennemførelse og -styring.

Efterladte procedurer og ansatte som møder afdelingsbureaukrati, skaber frustration og anarkisme blandt medarbejderne. En uddybende analyse af afdelingen viser at motivation og ansvar blandt de deltagende, skal forbedres hvis afdelingen skal udnytte sit fulde potentiale.

For at fremhæve brugen af den systemisk tilgang til projektarbejde blev en arbejdsprocedure udarbejdet. Denne procedure dokumenterer processerne i projektudførsel, og sikre at de rigtige ressourcer bliver inkluderet. Grundlaget for denne procedure er empirisk data, bla. I form af kvalitative interviews med afdelingens ansatte. Proceduren er ISO 9001 certificeret, således at den kan publiceres på firmaets intranet. Hver enkelt fase i arbejdsproceduren vil blive uddybet, således at projektlederen kan finde information, om hvilke systemiske virkemidler der bør gøres brug af.

At udvikle og implementere en sådan arbejdsprocedure er ikke omkostningsfri, derfor bliver udbyttet af en investering i arbejdsproceduren undersøgt.  Ved at undregne tilbagebetalingstiden viser det sig at være investeringen i at udarbejde arbejdproceduren vil være returneret allerede efter udførelsen af et projekt.

Arbejdsproceduren og den systemiske tilgang til projektarbejdet viser sig også at kunne skabe en homeostatisk tilstand i afdelingen, hvilket vil kunne fremhæve afdelingen FLSmidth Automations, Vest Australien, potentiale og derved øge dens økonomiske udbytte.               

English

This paper will describe how projects are executed using a systemic approach, in terms of optimization of project execution and involvement of the project participants. Project work is the main core of tasks in the department of FLSmidth Automation, Western Australia. This paper will through the question; what will be the correct way to handle a project, and its participants? Examineif this department could benefit from using systemic philosophy in their project governance and execution.

The abandonment of old procedures, and employees facing bureaucracy, is causing frustration and anarchism amongst the employees. An elaborating analysis of the department visualise that motivation and responsibility amongst the participants must be improved, to gain the full potential of the department.

To enhance the implementation of the systemic approach to the project work, a workflow procedure was created. This workflow procedure documents the process of project execution, and ensures the correct involvement of the project participants. Empirical data, such as quantitative interviews with the employees, was used as the basis for the ISO 9001 certified workflow procedure. Each step of the workflow procedure will be elaborated, and systemic approaches are pointed out, for the project manager to learn how to use systemic management during project execution.

Creating and implementing a procedure is not costless; and therefore it will be examined what kind of return such a procedure could make. Through the Return On Investment (ROI) it was calculated that the investment of making the procedure could be returned after just one project execution.

The workflow procedure and the systemic approach could also create a homeostatic state of the organisation, which could enhance the potential of the department of FLSmidth Automation, Western Australia, thus resulting in an increased economic yield. 

Forfatter(e): Troels Fly Moestrup
Uploadet af: Troels Moestrup
Hovedfil: PDF document Report content.pdf
Bilag: PDF document 2_Automation workflow procedure_rev_2.0.pdf
Denne post blev tilføjet Saturday, 12 January 2013, 12:21 PM og er senest redigeret Saturday, 12 January 2013, 12:22 PM