Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Optimering på naturgas CHP-modul
Fagområde: Energi
Køl
Maskinlære
Miljø
Optimering
Termiske maskiner
Andet:
Nøgleord: Absorptionsvarmepumpe, ORC-maskine og TSAC-anlæg
Beskrivelse:

Resume

DEIF A/S har et ønske om at være CO2 neutral i 2017. Man er derfor interesseret i at afdække mulighederne for at optimere på deres CHP-modul og derved sænke CO2 udslippet. Da dette CHP-modul samtidig har en brand-værdi for DEIF, hvor man viser nye styringer frem, ser man gerne at dette har en sammenhæng med deres nuværende produkter. Endvidere er DEIF interesseret i alternative energiformer, og samtidig meget vækstorienteret mod nye markeder. Projektet er blevet afgrænset til tre forskellige muligheder for at optimere på CHP-modulet, nemlig: Absorptionsvarmepumpe, ORC-maskine og TSAC-anlæg.

Projektet undersøger derfor de forskellige optimeringsmuligheder, hvor der bliver diskuteret de forskellige kriterier, der er opstillet. Kriterierne, der er opstillet i projektet er: Drift, økonomi, miljø, implementeringsmuligheder, relevans for virksomhedens koncept samt fremtidsmuligheder og der bliver afslutningsvis undersøgt om investeringerne er rentable.

Projektet forklarer hvordan de forskellige teknologier virker, hvordan de kan implementeres på DEIF, og hvad man maksimalt kan opnå af besparelser i forhold til investering og CO2 udledning. Det er dog en overordnet sammenligning, og virkeligheden vil derfor kunne forekomme anderledes end ved de foretagne udregninger.

Konklusionen på projektet er, at TSAC-anlægget er det bedste valg hvis man lægger vægt på økonomi og miljø, hvorimod ORC-maskinen er det bedste valg, hvis man tænker drift og relevans for DEIF’s nuværende kunder.

Resultatet af projektet er, at det kan virke som inspirationskilde for DEIF ved valg af den teknologi man ønsker at anvende i forhold til problemstillingen. Med de udregnede tilbagebetalingstider kan man samtidig tage stilling til om projektet tilbagebetales i tilfredsstillende omfang.

Engelsk resumé:

Abstract

DEIF A/S has a request to be CO2 neutral I 2017. On that note they are interested in identifying the opportunities to optimize their CHP-module and by that lower their carbon oxide pollution.  The CHP-module has certain brand-value for DEIF where they show their new controllers. The company prefers it has a connection with their existing products. Furthermore DEIF is interested in renewable energy sources and on the same time very interested in growing into new markets. The project has been delimited into three different opportunities to optimize on the CHP-module: Absorption heatpump, ORC-engine and TSAC-system.

The project therefor looks into different optimizing opportunities, where different criterias, are established, are discussed. The criterias that are established in the project are: Operation, economy, environment, opportunities for implementation, relevance for the company’s concept and opportunities for the future. In the end of the project the opportunities will be checked for viability.

The project explains how the different technologies work, how they are implanted on DEIF and what the company at maximum can gain in savings in connection to economy and carbon oxide pollution. It is a general comparison, and reality could be different from the calculations in the project.

The conclusion on the project is that the TSAC-system is the best choice if the main focus is on economy and environment, whereas the ORC-engine is the best choice if the company focus on operation and relevance for DEIF’s existing customers.

The result of the project is that it can work as an inspiration source for DEIF by choosing the right technology in relation to the previous mentioned issues. With the calculated repayment times, DEIF can at the same time consider if the repayment time is too long.           

Forfatter(e): Henrik Thorgaard
Uploadet af: Henrik Slot Thorgaard
Hovedfil: PDF document Samlet bachelor.pdf
Bilag: Archive (RAR) Samlede bilag.rar
Denne post blev tilføjet Tuesday, 4 June 2013, 8:28 AM og er senest redigeret Tuesday, 4 June 2013, 8:28 AM