Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Optimering af diesel elektriske anlæg
Fagområde: Elektroteknik
Elektriske installationer
Maskinlære
Optimering
Andet:
Nøgleord: Tab, THD,
Beskrivelse:

Rapporten beskriver de komplikationer der er forbundet med Engineering og drift af diesel elektriske fremdrift på skibe.

Der rettes fokus, mod tab i de forskellige energi konverterings led der er en uungåelig del af et diesel elektrisk anlæg.

Denne fokus bruges til at sammenkæde tabene, og anskueligøre den sammenhæng der ligger mellem de forskellige komponenter og en forkert sammensætning af disse.

Med udgangspunkt i fokuspunkter, laves der en driftsanalyse på Esvagt Cassiopeia der har et Dieselelektrisk fremdrivningssystem.
Her er det specielt dieselmotorens driftspunkter, samt frembringelse af THD, der undersøges grundigt.
Formålet med driftsanalysen er at finde de belastninger hvor tabene er størst, for derved at fastlægge om det eksisterende anlæg passer til skibets brugsprofil.

Driftsanalysen bruges derefter som et værktøj, til at konstruere en driftsprofil på et skib som Esvagt Cassiopeia, med driftsprofilen og analysen kan anlægget vurderes, og der kan findes løsninger til optimeringer, samt brug af ny teknologi.

Engelsk resumé:

Abstract

 

This report reviews the technical complications associated with engineering and operation of Diesel electric ship propulsion.

The report has focus on losses in diesel electric propulsion, and therefore starts with a historical review of developments in the field.

This review outlines the problems with losses that are related to the different energy transforming processes that are an inevitable part of this propulsion system.

The purpose of this is to show that although progress has been rapid in this area and new technology is implemented, the losses are still relatively large and must be taken into account during the deliberations made during the design of the system.

This leads to an explanation of the decision-making process in the company Esvagt a/s to achieve their goal to build diesel-electric ships this is based on an interview with Fleet Group Manager in Esvagt, Bjørn Viig.

There is now inserted a theoretical part undergoing construction of the VFD , which is a central part of a diesel electric plant this is followed by a theoretical part about the losses that arise in this type of plant.

The theoretical part undergoing the losses is one of the key parts of the report as it will be vital to understand the impact that the losses have on the involved parts of the process to be able to understand the report conclusions.

The central part of the report is technical analyses on the Esvagt Cassiopeia in operation. Various relevant measurements are taken on the diesel electric plant at 5 representative loads on the ships propulsion system.

These measurements are subsequently used as a tool to construct the ship's operating profile as an ERRV this profile is also based on the captain's long experience as a skipper in the company.

The analysing results and operational profile is evaluated by Siemens Marine and Stadt, and the assessment from those two companies form the base that will lead to a result in choosing an alternative solution for a diesel electric plant.

The conclusion is that both companies will be able to provide solutions with significant loss savings, but a really clear choice between the two companies' systems is not possible because the available information is insufficient.

It is also concluded that preliminary work towards the establishment of the ship's operating profile is extremely important, to secure a correct engineering of the system and following the right composition of components.

Forfatter(e): Brian Riis Nekola
Uploadet af: Brian Riis Thøgersen
Hovedfil: PDF document Bachelor rapport Brian Riis Nekola.pdf
Bilag: PDF document Bilag udskrevet i rapport.pdf
Denne post blev tilføjet Thursday, 4 October 2012, 8:39 AM og er senest redigeret Thursday, 4 October 2012, 8:39 AM