Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Primærluft i CHP
Fagområde: Maskinlære
Andet:
Nøgleord: LUFO
Beskrivelse:

På Reno nord står et energianlæg som yder over forventning. Anlægget omdanner hvert år afffald fra fem forskellige kommuner til elektricitet og fjernvarme. PÅ Reno Nord er der to ovnlinjer som i 2011 behandlede omkring 184.000 ton affald (heriblandt storskrald, husholdnings affald og farligt affald mm) og 7.000 ton biobrændsel. Til gengæld leverede Reno Nord  373.381 MWh varme til Aalborg fjernvarme og 117.585MWh el til elnettet svarende til 16.000 husstandes varmeforbrug og 35.000 husstandes elforbrug. Det er kun ovnlinje 4 som er i dagligdrift den anden står til rådighed som backup. Begge ovnlinjer kan køre med brændværdier på op til 10,7 GJ/ton. Den som er i drift har en kapacitet på 22,5 ton/h, hvor backuppen kun har en kapacitet på 10 ton/h

Det som gør at anlægget yder i toppen er at udnyttelsen af affaldets brændværdi ligger tæt på 100% og  anlæggets linje har så effektivt et rensningsanlæg, som består at et el-filter efterfulgt af en vådrenseproces som fjerner støvet og de giftige dampe ved forbrændingen, hvilket sikrere at udledningen af miljøfarlige partikler er langt under de gældende miljøkrav. Samt et effektivt spildevand / procesvands rensningsanlæg, der sikre at overskudsvand må udledes i Limfjorden.

Under min 6. semesters praktik tilbragte jeg tiden på netop denne ovnlinje hvor jeg opnåede stor viden omkring anlægget og driften af det

Det er i form af egne erfaringer ved den daglige drift, og ikke mindst præget af driftspersonalet, der har været meget hjælpsomme med samtaler, diskussioner og analyser af virkemåder af forskellige processer/delprocesser i anlægget. Derudover er der gennemgået store mængder data for opbygningen og virkemåden af anlægget, alt sammen er vel dokumenteret i Reno-Nord I/S dokumentation i form af Hardcopy anlægs dokumentation, SRO-anlægget samt PI-diagrammer.

Under praktikken erfarede jeg at teorien ikke helt blev fulgt i praksis derfor ledte det mig frem til at det var følgende problemstilling jeg ønskede at belyse.

Engelsk resumé:

This thesis is made as the final part of my education as Bachelor of Marine and Technical Engineering. In extension of my internship at a waste fired CHP (combined Heat and Power plant). The plant is situated in Aalborg a city in Northern Jutland of Denmark.

The primary fuel is household waste alongside with industrial waste, from a wide variety of firms. The Company Reno-Nord I/S that runs the plant is also responsible for a Landfill where storages of contaminated waste is carried out as they are responsible for the burning of dangerous waste.

Reno-Nord I/S is organized as a partnership with a politically appointed board. The partner municipalities are Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild and Aalborg municipalities.

The energy that comes from burning the waste is exploited for two purposes. Namely Production of Electricity and District heating. The Electricity is sold on the free marked and the heat is transferred and sold to Aalborg district heating Company.

The process of making this to products is when the waste I burned in the Plant, the heat from the fire produces steam. The steam then drives a Turbine, this drives a Generator that produces electricity. Upon this the steam partially condensates, bough the rest steam and the condensate is heat exchanged for the district heating.

During the Internship it became clear that the primary air supply for the Furnace did not have the right temperature. It should have a temperature of 145° C but at the time of my intership it had fallen to around 105° C. I went about the problem in a deductive manner. What could be the reason for this temperature drop? Can the problem be rectified or optimized?

This thesis analyses on the above mentioned problem. And some models for rectifying and optimizing around this problem are set forward. Also the way the primary air flow is heated is rethought specially the drying of the waste on the first grate in the furnace. For this I set a theory that might deliver a further NOX reduction. 

It is then concluded of the most sensible method of rectifying the problem.

Forfatter(e): Johnni Winther
Uploadet af: Johnni Winther
Hovedfil: PDF document Primærluft i CHP.pdf
Bilag: PDF document Bilag til Primærluft i CHP.pdf
Denne post blev tilføjet Monday, 17 December 2012, 10:23 PM og er senest redigeret Monday, 17 December 2012, 10:23 PM