Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Bachelorprojekt ved Gråsten Fjernvarme
Fagområde: Energi
Optimering
Termiske maskiner
Andet:
Nøgleord: Fjernvarme ORC-anlæg
Beskrivelse:

Denne rapport er en del af det afsluttende semester på Aarhus Maskinmesterskole. Rapporten er udfærdiget i sammenhæng med et praktikophold på Gråsten Fjernvarme. Her var der ytret ønske om muligheder for at optimere på det nye varmeværk på Sønderborglandevej.

Rapporten beskriver og analyserer den daglige drift på Gråsten Fjernvarme. Anlægsbeskrivelse af det nuværende anlæg, som består af gaskedler, og gasmotorer og det nye anlæg som er under opbygning inddrages ligeledes i rapporten. Det nye anlæg består af en halmkedler og et solvarmeanlæg, der er tilsluttet en absorptionsvarmepumpe.
Der blev fundet mulighed for optimering af det nye varmeværk via implementering af et ORC – anlæg. Rapporten omhandler derfor også en beskrivelse af hvordan et ORC – anlæg virker og hvor det kan bruges.

Muligheden for at benytte ORC – anlægget i forbindelse med halmkedlen og måden dette kunne gøres på, er analyseret og beskrevet. Hvortil der kunne konkluderes at dette var muligt. Ved anvendelse af en varmeveksler og benyttelse af osmosevand. Ud fra beregninger blev det påvist at en tilbagebetalingstid på ca. 5 år var realistisk.
Derudover bliver der set på muligheden, for at benytte et ORC – anlæg i forbindelse med overproduktion af solvarme. I stedet for at natkøle varme væk, kunne dette bruges det i ORC – processen til at lave strøm. Her var det dog et problem med koldvand tilførslen til ORC – anlægget. Her blev set på mulighederne for anvendelse af en varmepumpe eller et køletårn. Det kunne dog konkluderes at ingen af mulighederne var brugbare.

Engelsk resumé:

This report is part of the final semester at Aarhus school of Marine and Technical Engineering. The report is made in connection with an internship at Gråsten Fjernvarme. From the district heating side they wished to optimize the new heating plant at Sønderborglandevej. The report describes and analyzes the daily operation at Gråsten Fjernvarme. The report deals with a description of the current system which consists of gas boilers and gas engines. Furthermore the new facility which is under construction will be involved in the report. The new facility consists of a straw boiler and a solar heating system connected to an absorption pump. The results found it possible to optimize the new plant by implementing an ORC-system. In addition the report includes a description of how an ORC-system works and how it can be used. The possibility of using an ORC-system for straw boilers is analyzed and described. The report shows that this was possible by using a heat exchanger and osmosis water. Based on calculations realistic payback was about 5 years. The opportunity of using an ORC-system in connection with overproduction of solar power has been discussed. Instead of cooling the heat away during night the use of an ORC-process could be used to generate power. The results show that the cooling water quantity wasn’t sufficient to the ORC-system. At last the use of a heat pump or a cooling tower wasn’t either an opportunity. 

Forfatter(e): Dan Christof Appel
Uploadet af: Dan Christof Appel
Hovedfil: PDF document Bachelorprojekt ved Gråsten varme.pdf
Bilag: PDF document Samlet Bilag.pdf
Denne post blev tilføjet Tuesday, 18 December 2012, 10:32 AM og er senest redigeret Tuesday, 18 December 2012, 10:32 AM