Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Optimering af energiudnyttelsen på Beta
Fagområde: Energi
Maskinlære
Miljø
Optimering
Andet:
Nøgleord: Varmetransmission, varmegenvinding
Beskrivelse:

Denne rapport er en del af den endelige eksamen, på Aarhus maskinmesterskole. Rapporten er baseret på viden, der er opnået fra min tid på en Anchor Handling Tug Supply fartøj. Fartøjet navnet Beta er en del ejet af bukser & Bergning AS. Den rapporter hovedformål er at se, om det er muligt at foretage nogle forbedringer på fartøjet medhensyn til mindre miljøforurening. I rapporten er viste nogle forbedringer af fartøjet. For at sikre, at forbedringerne kan bruges på fartøjet, er der analyseret hvordan skibet er opbygget og dets drift, det viste, at i 75 procent af tiden fartøjet producere elektricitet, var det på en af to hjælpemotorer, det bliver viste at der ikke er nogen varmegenvinding fra udstødningsgas på hjælpemotorerne endvidere, at rørene i maskinrummet er ikke isoleret. I rapporten vil jeg give forslag til at forbedre disse ting. Det vil blive vist, at det ikke altid er rentabelt at foretage en forbedring med så korte perioder som 3 års tilbagebetalingstid.

Engelsk resumé:

This report is a part of the final exam, at Aarhus School of Maritime and Technical Engineering. The report is based on knowledge which is gained from my time on an anchor handling tug supply vessel. The vessel named Beta is part owned by Buksér & Bergning AS. The reports main object is to see if it is possible to make some improvements on the vessel, according to less environmental pollution. In the report are showed some improvements to the vessel. To insure that the improvements are fitted for the vessel, a detailed study of the vessel and its operation has been made, it showed that in 75 percent of the time the vessel produce electricity it was on one of two auxiliary motors, it also showed a lag of waste heat recovery from the exhaust gas on the auxiliary motors, furthermore that the pipes in the engine room are not insulated. In the report I will give suggestions to improve these things. It will be showed that it is not always profitable to make an improvement with such short period as 3 years of repayment time.

Forfatter(e): Jakob Mule Rasmussen
Uploadet af: Jakob Mule Rasmussen
Hovedfil: PDF document Rapport Beta.pdf
Bilag: PDF document Redigeret bilag.pdf
Denne post blev tilføjet Tuesday, 18 December 2012, 10:48 AM og er senest redigeret Tuesday, 18 December 2012, 10:48 AM