Campus nyt

Nyt på campus

 
Per Hessellund
Nyt på campus
by Per Hessellund - Friday, 31 January 2014, 10:40 AM
 

Nyt på campus februar 2014

I forbindelse med semesterskiftet, har vi implementeret mindre ændringer hist og her. Herunder kan du få et overblik over de væsentligste ændringer.

Opgradering af server

Serveren der afvikler campus (Moodle) er flyttet fra en windows platform til en virtuel server, hvilket har muliggjort at vi nu kan køre med en linuxserver. Udover at serveren i sig selv er meget kraftigere, er linux også meget mere velegnet til at afvikle koderne på campus. Alt i alt burde vi fremover få en mere stabil serverdrift samt endnu kortere svartider når vi klikker rundt på campus.

Nye semesterbetegnelser

Som omtalt andetsteds er det besluttet at vi fremover skal tælle semesterne fortløbende fra studerende starter på værkstedsafdelingen til der afsluttes. Dette giver i alt ni semestre. Det nye er at det første teorisemester nu betegnes som 4. semester, hvilket betyder at 9. semester er sidste semester på uddannelsen. Disse betegnelser er nu fuldt implementeret på campus. Dog vil de gamle betegnelser stadig optræde på kurserne i arkivet.

Kurset “Skolen”

På dette overordnede kursus, hvor al information som er af generel karakter er samlet, er der to nyheder.

  1. Skemaet findes ikke længere i en uge version, men derimod en version, hvor alle dage i semesteret vises. Dette er en konsekvens af, at vi af hensyn til planlægningen af undervisningen samt fordeling af ressourcer, har brug for en mere dynamisk tilgang til skemaplanlægningen.
    Studieadministrationen er opmærksom på, at visningen af skemaet i den nuværende form ikke er optimal, hvorfor der undersøges andre muligheder for at præsentere skemaerne.

  2. Endvidere er der tilføjet en fane vedr. Internationale muligheder. Her kan du læse om hvorledes du som studerende kan komme ud i verden i forbindelse med studiet.

Holdkurser

Holdkurserne er stedet hvor der kan skrives ud til et givent semestertrin. Disse er blevet redesignet således at der er en fane til hvert semestertrin. Semesterkoordinatoren er hovedredaktør på det givne semestertrin.

Der er tilføjet en “lektion” på forsiden af hvert holdkursus, på kurserne for 4.-7. semester, hvor du kan lære mere om funktionerne på campus samt Google Apps.

Fagkurser

På hvert fagkursus er det nu muligt både for studerende som undervisere at tilføje begivenheder for hele holdet til kalenderen.

Der er endvidere på fagkurser for hold på 1., 4.-7. semester lavet et link til Google plus (g+) gruppe. Det er således at vi via vores Google Apps, har mulighed for at oprette en g+  profil, der knytter sig til @campus.aams.dk adressen. Herved kan man oprette grupper hvor man er skærmet af, således man ved at indholdet kun kan tilgås med et aams login.

g+ gruppen er tænkt, som et rum for studerende, hvor den hurtige (Chat Agtig) dialog kan finde sted. Brugen af g+ som dialogværktøj blandt studerende, skal anses som et forsøg og vil blive evalueret løbende. Du kan få hjælp til at komme i gang i lektionen der er placeret på forsiden af Holdkurset.

Når du er kommet ind på g+ har du endvidere mulighed for at benytte Google Hangouts, hvilket er en avanceret udgave af Skype, hvor du blandt andet har mulighed for at lave skærmdeling, med dem du sidder i videomøde med (også selvom i er flere end to).

I gang

Med håb om, at alle kommer godt i gang med semesteret, og går friskt og konstruktivt til udfordringerne, hvad enten det gælder samarbejdet i det fysiske rum, eller om det er her på campus det foregår, ønskes held og lykke.

Hvis du skulle opleve forhindringer i forhold til brug af campus eller ønske om nye funktioner, er du altid velkommen til at kontakte Søren Skøtt Andreasen eller Per Hessellund, der begge er ansvarlige for brug og funktioner på campus.