Campus nyt

Aftale om rekreativ oase ved Navitas underskrevet / Agreement in recreational oasis signed

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Aftale om rekreativ oase ved Navitas underskrevet / Agreement in recreational oasis signed
by Jacob Munkholm Jensen - Tuesday, 4 February 2014, 9:34 AM
 

Aftale om rekreativ oase ved Navitas underskrevet


I dag underskrev AAMS, Grundfos, Ingeniørhøjskolen (IHA) og Aarhus Kommune en aftale om levering, drift og læringsmiljø for pumpesystemer i nyt spejlbassin ved Navitas.


I 2014 anlægger Aarhus Kommune et spejlbassin på Pier 2 på Aarhus Ø. Spejlbassinet vil samtidigt blive et nyt læringsmiljø for studerende på Ingeniørhøjskolen og AAMS.

Når spejlbassinet står klar i slutningen af 2014, vil det blive en af den nye bydels rekreative oaser. Spejlbassinet vil bestå af to store bassiner og et mindre bassin, som vil blive omkranset af sti- og vejbroer, der skaber adgang til Navitas og til en offentlig cykelsti.

Pumpesystemer til undervisningsbrug

Men spejlbassinet kan mere end at være en rekreativ oase. Det tekniske system, som skal rense vandet i bassinerne, er opbygget som to systemer. Et primært system varetager den daglige drift af bassinerne, mens et sekundært system skal anvendes til undervisningsbrug og forsøgsopstillinger for IHA og AAMS. De to pumpesystemer bliver uden beregning leveret af Grundfos.

Det er derfor med stor tilfredshed, at de fire parter - Grundfos, IHA, AAMS og Aarhus Kommune - i dag underskrev aftalen om de to pumpesystemer til det kommende spejlbassin.

Aftalen er et godt eksempel på den synergi som et tværgående samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune kan skabe. Samarbejdet løfter planen om etablering af et rekreativt område til på samme tid at blive et nyt og innovativt læringsmiljø, hvor uddannelsesinstitutionernes studerende kan afprøve og teste forsøgsopstillinger.

Underskriverne fra venstre: Direktør på Grundfos, Claus Witt, rådmand Kristian Würtz, Aarhus kommune, rektor Anders Hanberg Sørensen fra AAMS og direktør Conni Simonsen fra IHA.

 

Picture of Jacob Munkholm Jensen
Ang: Aftale om rekreativ oase ved Navitas underskrevet / Agreement in recreational oasis signed
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 7 February 2014, 2:01 PM
 

Opdatering af artiklen, ved Kurt Bay:

Spejlbassin som Full Scale Lab

I forlængelse af Jacobs præsentation af samarbejdsaftalen vedrørende vores rekreative oase ved Navitas – mere præcist spejlbassinet mellem os og Bestseller – vil jeg gerne redegøre for det tekniske indhold i aftalen.

Der er tale om tre bassiner, der forsynes separat, men to af bassinerne har fælles returløb. Teknikrummet til spejlbassinet er en del af Full Scale Lab, og indeholder et reservoir, tre cirkulationspumper, tre sandfiltre og et vandbehandlingsanlæg. De tre pumper sidder parallelt, så paralleldrift og omdrejningsregulering af pumper kan analyseres, eftersom der er regulering af flowet til bassinerne.

Det bliver muligt at måle tryk og flow til at bestemme pumpernes hydrauliske effekt, samt måling af elmotorernes optagne effekt. Det bliver også muligt at bestemme rørmodstanden i anlægget og via den medleverede dokumentation kan den teoretiske beregnes til sammenligning.

Desuden kan kemien i blødgøringsanlægget og vandbehandlingsanlægget studeres, og der kan måske laves analyser til kontrol af anlæggenes drift. Endelig etableres en lang lige rørstrækning, der kan anvendes til forsøg med vores ”clamb on” flowmålere, der så kan sammenlignes med anlæggets flowmålere.

Til lidt mere projektrettede formål er der tre prøvestande hvor vi kan tilslutte egne pumper, der ønskes testet. Teststandene har en samlet kapacitet på 20 m3/h og 10 bar.