Campus nyt

Aftale om rekreativ oase ved Navitas underskrevet / Agreement in recreational oasis signed

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Ang: Aftale om rekreativ oase ved Navitas underskrevet / Agreement in recreational oasis signed
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 7 February 2014, 2:01 PM
 

Opdatering af artiklen, ved Kurt Bay:

Spejlbassin som Full Scale Lab

I forlængelse af Jacobs præsentation af samarbejdsaftalen vedrørende vores rekreative oase ved Navitas – mere præcist spejlbassinet mellem os og Bestseller – vil jeg gerne redegøre for det tekniske indhold i aftalen.

Der er tale om tre bassiner, der forsynes separat, men to af bassinerne har fælles returløb. Teknikrummet til spejlbassinet er en del af Full Scale Lab, og indeholder et reservoir, tre cirkulationspumper, tre sandfiltre og et vandbehandlingsanlæg. De tre pumper sidder parallelt, så paralleldrift og omdrejningsregulering af pumper kan analyseres, eftersom der er regulering af flowet til bassinerne.

Det bliver muligt at måle tryk og flow til at bestemme pumpernes hydrauliske effekt, samt måling af elmotorernes optagne effekt. Det bliver også muligt at bestemme rørmodstanden i anlægget og via den medleverede dokumentation kan den teoretiske beregnes til sammenligning.

Desuden kan kemien i blødgøringsanlægget og vandbehandlingsanlægget studeres, og der kan måske laves analyser til kontrol af anlæggenes drift. Endelig etableres en lang lige rørstrækning, der kan anvendes til forsøg med vores ”clamb on” flowmålere, der så kan sammenlignes med anlæggets flowmålere.

Til lidt mere projektrettede formål er der tre prøvestande hvor vi kan tilslutte egne pumper, der ønskes testet. Teststandene har en samlet kapacitet på 20 m3/h og 10 bar.