Campus nyt

Workshop om læringsspil på AAMS / Workshop about pc-games

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Workshop om læringsspil på AAMS / Workshop about pc-games
by Jacob Munkholm Jensen - Thursday, 24 April 2014, 9:34 AM
 

Workshop om læringsspil på AAMS

Scene fra grafikpakken "Post-Apocalyptic", som var den, der scorede højest blandt deltagerne.

I tirsdags var der workshop om læringsspil i AUD2. Det var AAMS-underviser Torben Rauff, der i forbindelse med sin cand.polyt i teknologibaseret forretningsudvikling tester mulighederne for at afvikle f.eks. maskinmestereksamener via pc-spil.


Formålet med workshoppen var at få input fra de studerende om hvilken type spil de finder mest motiverende, med fokus på spiltype og grafikstil.


"Du kommer nok ikke til at kunne tage hele studiet ved at spille computerspil - men måske er der dele af fagene som man på sigt vil kunne lære via et computerspil. Tanken er endnu ny for os, især fordi de fleste af os undervisere nok er for rustne til at forstå både indhold og formål med at spille computer. Men vi vil gerne undersøge om det på sigt skal være en mulighed at tilbyde dele af undervisningen gennem forskellige spil," forklarer Torben Rauff.


For at blive klogere på det og især blive klogere på jeres brug af computerspil, har han brug for at vide lidt om hvor meget målgruppen spiller og hvilken type spil den foretrækker. Formålet med denne viden er at ramme den slags spil, som målgruppen finder mest underholdende.


På workshoppen blev deltagerne præsenteret for fire grafikpakker, som repræsenterede forskellige stemninger og miljøer. De kan ses/genopleves her:

 

Der blev lavet en hurtig afstemning om foretrukken grafiktype, hvor der skulle vælges mellem de 4 pakker - eller alternativt beskrive hvis man ønskede grafik/type der ikke var blevet vist. Resultatet af den uformelle afstemning blev, at Post-Apocalyptic og Sci-Fi fik 6 stemmer, Dark City fik 2 og Top-Down City 0.


Spiltyper

Fps (First Person Shooter) var favorit når det handlede om hvilke type de studerende spillede. Third person-typen blev også fremhævet. Hvor man opbygger en karakter som der kan udvikle sig og vokse gennem løsning af de forskellige opgaver.

Der blev også snakket en del om simulator, primært fordi den allerede indgår skibssimulator i undervisningen på AAMS - og det virker godt. Men det er vigtigt at simulatoren indgår i en større sammenhæng, så det giver mening/har et formål. Der skal være en "story" bag.


Derudover kom der rigtig mange gode konstruktive kommentarer fra deltagerne - eksempelvis:

 • Spillet skal kunne bruges til selvstudie - mulighed for valg af sværhedsgrad.
 • Realistisk - måske associere til skibsinstallation eller kraftværk 
 • Hel verden - se andres skibe og status/score
 • Være ansvarlig for ydeevne og økonomi (opgradere)
 • Få point - måle sig i forhold til andre
 • Mørkt skib -> lav en opstartsmission
 • Mulighed for at opleve konsekvens/risiko ved fejl (kasseret last, eksplosion o.s.v.)
 • Træne struktureret fejlfinding på systemer
 • Spil skal være uafhængig af den “almindelige” undervisning
 • Afspejle level pr. semester
 • Skal kunne vælge fagområde efter interesse

Næste skridt
Ud fra de input, der blev givet på workshoppen, laves der en skabelon over et spil. Denne vises på en workshop i maj, hvor de studerende igen bliver en vigtig kilde til kritik – og vi syretester om vi skal gå videre med arbejdet.

Deltagerne på workshoppen var blevet inviteret af Torben Rauff.