Campus nyt

Pædagogiske eftermiddage skal styrke AAMS-undervisere / Educational seminars to prepare teachers

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Pædagogiske eftermiddage skal styrke AAMS-undervisere / Educational seminars to prepare teachers
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 5 May 2014, 10:55 AM
 

Pædagogiske eftermiddage skal styrke AAMS-undervisere


I maj afholder AAMS tre eftermiddagsseminarer for alle undervisere, hvor der lægges vægt på pædagogiske værktøjer i forbindelse med dannelse af større hold i efteråret.


Når AAMS rykker på Navitas efter sommerferien, gør de fysiske rammer det muligt at tænke undervisning på nye måder. Et af de nye tiltag bliver dannelse af større hold med op til 45 studerende. Over de tre eftermiddage vil konsulentvirksomheden Rambøll Attractor inspirere underviserne og give dem redskaber til at udnytte de muligheder, som større hold giver.

Hvordan skaber men eksempelvis en dynamisk undervisning med flere undervisere pr. hold, hvordan integrerer man det tværfaglige element og hvordan fremmer man dialogen?

Det første arrangement fandt sted i AUD1 onsdag den 30. april, og de følgende to ligger i løbet af maj. Poul Høgh, lektor og fagkoordinator for elgruppen, var på mange måder begejstret for initiativet:

"Vi fik helt klart fanget nogle interessante pointer. Den nye studieordning er under udrulning, og den har været en udfordring for nogle. Nu begynder det at lykkes, og det kan mærkes," siger han.

Poul suppleres af den nyansatte adjunkt Jens Møller Jensen, som kommer direkte fra det pulserende erhvervsliv. Han betragter den nye studieordnings vægt på øget tværfaglighed som en naturlig ting:

"Der, hvor jeg kommer fra, har det tværfaglige netop været det bærende. Det er fantastisk at se, at det også er kommet mere og mere på dagsordenen her. Det er vigtigt.”

Ordningen med de større hold udrulles fra 4. semester efter sommerferien, og kommer således ikke til at påvirke de ældre semestre.