Campus nyt

Praktikbesøg

 
Per Hessellund
Praktikbesøg
by Per Hessellund - Thursday, 27 September 2012, 8:27 AM
 

Rasmus og Steffan på Avedøreværket

 

 

Turen gik i denne uge til Avedøreværket, da jeg skulle besøge mine to studerende, som er i gang med sidste semester på maskinmesteruddannelsen. Steffan er nu i gang med sin praktik på Avedøreværket, og vil sammen med Rasmus, der er i praktik hos AKEA Automation, skrive projekt sammen i forbindelse med en problemstilling omkring optimering af gastilførslen til værkets gasfyrede anlæg.

>>Avedøreværket udmærker sig ved at kunne fyre med så forskellige brændsler som olie, kul, gas og biobrændsel i form af både træ og halm<< fortæller Steffan, der siden august har været i praktik på værket.

>>Mine praktikopgaver har spændt vidt, fra at have været en del af driftsvagten til at være projektleder på konkrete projekter som fx bortskaffelse af et flere tons tungt anlæg til afluftning af fjernvarmevand<< Steffan fortsætter >>min opgave i dette projekt var først at finde frem til, hvad der skulle afspærres og frakobles, dernæst at få de forskellige faggrupper engageret og sat ind i deres opgaver<<

Steffan og Rasmus føler sig godt rustet til opgaverne i deres praktikvirksomheder, og glæder sig over, de mange og forskellige virksomhedsbesøg de har været på, i forbindelse med deres uddannelse, som de har taget via fjernundervisning (MFU). >>Maskintrafo, Atex, højspændingsanlæg, lufo og mange andre sjove begreber støder vi ind i her på værket, men i de fleste tilfælde, har vi været omkring systemerne før og tit set teknikken i forbindelse med fremmøderne på MFU, hvilket giver et godt udgangspunkt, når vi nu står overfor, at skulle grave i dybden med et emne i forbindelse med vores afgangsprojekt<<

Steffan og Rasmus besluttede sig allerede i foråret for at skrive afgangsprojekt sammen, da de allerede har arbejdet sammen om tidligere projekter, og ved at de fungerer godt sammen. Som vejleder for afgangsstuderende syntes jeg også, at der er gode gevinster, at hente i forbindelse med et parløb om projektskriveriet. Når der er to, som skriver sammen, vil der hele tiden være sparring at hente hos den medstuderende, som har samme aktier i projektet som en selv.

Steffan og Rasmus bliver færdige som maskinmestre i januar 2013.

Rasmus og Steffan
Fra venstre: Rasmus Balle og Steffan T. Madsen i kontrolrum

Fakta

Steffan T. Madsen
Bopæl: Sengeløse
Baggrund: Automatiktekniker
Alder: 32 år
Praktiksted: DONG Energy, Avedøreværket
Yndlingskage: ”Othello Lagkage”

Rasmus Balle
Bopæl: Thisted
Baggrund: Elektriker
Alder: 27 år
Praktiksted: AKEA Automation, Thisted
Yndlingskage: ”KAJ-Kager”