Campus nyt

Afvikling af Seniorforeningen ved AAMS / Abandonment of the senior association at AAMS

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Afvikling af Seniorforeningen ved AAMS / Abandonment of the senior association at AAMS
by Jacob Munkholm Jensen - Wednesday, 1 October 2014, 11:01 AM
 

Afvikling af Seniorforeningen ved AAMS


På fredagens ekstraordinære generalforsamling i Seniorforeningen ved AAMS blev de fremmødte enige om at nedlægge foreningen.

Det er ikke fordi tanken om netværk mellem tidligere AAMS-studerende ikke er nogen god idé. Så lang fra og snarere tvært imod. Alligevel er setup'et med en decideret forening med kontingenter, vedtægter og generalforsamlinger ikke længere tidssvarende, hvorfor bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, afholdt tidligere på måneden, stillede forslag om opløsning af foreningen. 


Da der ved den ordinære generalforsamling ikke var tilstrækkeligt med fremmødte til at gøre forsamlingen beslutningsdygtig, blev beslutningen truffet ved den ekstraordinære generalforsamling, hvor et flertal af de fremmødte har beslutningsretten.

Således blev Seniorforeningen ved AAMS hermed formelt lagt i graven efter næsten 16 års omtumlet tilværelse. Ved nedlæggelsen havde foreningen 434 registrerede medlemmer, men det var langt fra alle, der var aktive idet ca. 200 jævnligt deltog i foreningens arrangementer mens ”kun” 106 var betalende medlemmer i 2014.

Som et alternativ til foreningen, og for at udnytte netværkstanken mere optimalt, blev der på dagen født en erstatning for den gamle forening, som er både lettere at drifte og langt mere fleksibel: Navnet er Dimittend Netværket ved AAMS!


Lidt om Netværket

Som en del af Dimittend Netværket ved AAMS har du mange muligheder for at holde kontakten med din gamle skole og studiekammeraterne. Men du har også konkrete fordele i form af efteruddannelsesmuligheder, tilbud om diverse foredrag mv.

Der er m.a.o. ikke tale om en forening, ikke tale om kontingenter og medlemskab. Man er med i netværket, når man er med i LinkedIn-gruppen, og det er helt uforpligtende.

  • Dimittend Netværket ved AAMS er – som navnet antyder – et netværk af maskinmestre, som er dimitteret fra skolen, og som via diverse arrangementer på AAMS får lejlighed til at videndele, udveksle ideer, efteruddanne sig mv. Desuden er netværket skolens direkte kontakt til det omgivende erhvervsliv.
  • Dimittend Netværket ved AAMS afløser den gamle AAMS Seniorforening. Det er gratis og uforpligtende at være med i netværket. Ved nogle arrangementer og kurser vil der dog blive krævet betaling pr. deltager.
  • Dimittend Netværket ved AAMS mødes på LinkedIn. Det er her vi løbende poster vores tilbud og arrangementer, krydret med almene nyheder fra skolens dagligdag. Følg os derfor på LinkedIn og hold dig opdateret på vores tilbud til dig.


Du finder os på LinkedIn via dette link: www.linkedin.com/company/aarhus-maskinmesterskole


Vedhæftet finder du referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.