Campus nyt

Indkaldelse til generalforsamling i Fredagsbaren Navitas

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Indkaldelse til generalforsamling i Fredagsbaren Navitas
by Jacob Munkholm Jensen - Wednesday, 22 October 2014, 3:58 PM
 

Indkaldelse til generalforsamling i Fredagsbaren Navitas


Fredagsbaren Navitas indkalder hermed - med en smule forsinkelse - til generalforsamling, som afholdes den 27. oktober kl. 17.00. Sted: I Fredagsbar-området.


Da det er den første generalforsamling her i bygningen, vil vi gerne lige forklare hvordan det hele fungerer. Fredagsbaren er konstitueret som en forening, hvor alle som er tilknyttet bygningen Navitas er medlem. I sommer blev der afholdt en stiftende generalforsamling, hvor foreningen blev stiftet, foreningens vedtægter blev udformet, og en bestyrelse blev valgt. Bestyrelsen administrere fredagsbaren, og ansætter bestyrere til at vare tage den daglige gang i baren, som så ansætter bartendere til at betjene baren i åbningstiderne.


Til de kommende generalforsamlinger vil der være mulighed for foreningens medlemmer at:

  • Komme med emner eller forslag til bestyrelsen, som de ønsker diskuteret på generalforsamlingen
  • Få indblik i det foregående årsregnskab
  • Få indblik i bestyrelsens arbejde samt dens planer for fredagsbaren.
  • Hvis der er afgående bestyrelsesmedlemmer, at stille op til indvalg i bestyrelsen.

Hvis du brænder inde med spørgsmål, forslag til nye tiltag, eller andet som du synes skal vendes til generalforsamlingen, så skriv det blot i en mail til fredagsbar@campus.aams.dk.


Dagsordnen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Læs mere om generalforsamlingen i vedhæftede dokument.