Campus nyt

Derfor er vi mange på AAMS

 
Picture of Anna Kathrine Jørgensen
Derfor er vi mange på AAMS
by Anna Kathrine Jørgensen - Monday, 22 October 2012, 11:24 AM
 

 

De studerendes forening har spurgt rektor Anders Hanberg Sørensen om, hvorfor vi optager så mange studerende på AAMS, og om det er en fordel for de studerende, at skolen vokser.

DSF: Mange af de studerende synes faktisk, at det er ganske godt, at der er kommet kvoter på optaget af studerende på maskinmesteruddannelsen. Hvorfor mener du, at kvoterne bør afskaffes?

Anders: Maskinmestre er eftertragtede i erhvervslivet, og det er skolens opgave at uddanne de maskinmestre, som erhvervet efterspørger. Samtidig er det vores opgave at sikre, at de studerende får et godt uddannelsesforløb, og det er et stort optag med til at sikre.

DSF: Flere studerende oplever det tværtimod som en forringelse af uddannelsen, at der optages mange studerende. Vi har bl.a. undervisning på flere forskellige adresser rundt om i byen, og der kommer hele tiden nye undervisere til. Hvorfor mener du, at et stort optag er en fordel for os som studerende?

Anders: At AAMS vokser giver os mulighed for at gøre nogle tiltag, som en mindre skole ikke kan gøre. Det kommer jer studerende til gode i flere sammenhænge:

- Et øget samarbejde med virksomheder: Underviserne sikres en opdateret viden, vi  får bl.a. sponsorater i forbindelse med fodboldturneringen og studieture samt nyt udstyr til laboratorierne.
- Undervisningen: Vi kan oprette flere valgfagslinjer, og vi kan ansætte undervisere, der i højere grad er specialiserede inden for ét felt.
- Internationalisering af uddannelsen: Vi kan afsætte ressourcer til vejledning af studerende i forbindelse med studie- og praktikophold i udlandet, vi får en gæstelærer fra Singapore, og vi kan udvikle en valgfagslinje på engelsk for både danske og internationale studerende.
- Vores byggerier: Vi fremtidssikrer vores fysiske rammer ved at bygge Navitas, og fordi vi har været med til at opføre Grundfos Kollegiet, har vi nu nogle boliger at tilbyde til vores kommende danske og internationale studerende.
- Øget service til de studerende: Vi tilbyder f.eks. foredrag og skriveværksted, og vi bruger ressourcer på at opretholde og udvikle IT-hjælp og på en kantine, der serverer god mad til rimelige priser.

DSF: Hvad siger du til, at nogle studerende er kritiske over for skolens vokseværk?

Anders: Jeg håber, at mine svar på jeres øvrige spørgsmål har fået jer til at se lidt mere nuanceret på, hvad antallet af studerende på skolen giver af muligheder. Desuden vil jeg altid rigtig gerne høre, hvordan I oplever det at gå på skolen og diskutere nye tiltag med jer. I må altid gerne komme forbi mit kontor med konstruktiv kritik. Efter efterårsferien har jeg kontor på 2. sal i hovedbygningen.