Campus nyt

Vinder du DDV's Studiepris 2015? / Are you going to win?

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Vinder du DDV's Studiepris 2015? / Are you going to win?
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 26 January 2015, 2:46 PM
 
Vinder du DDV's Studiepris 2015?


Studieprisen er for studerende, som i løbet af 2014 har afsluttet et projekt med direkte relation til "vedligehold" og "driftsoptimering."


Tirsdag den 2. juni 2015 bliver DDVs studiepris samt pengepræmie på kr. 6000 uddelt, hvilket sker i forbindelse med DDVs årskonference i Messe C, Fredericia.


Hvem kan deltage
Studerende som i løbet af 2014 har afsluttet en opgave og/eller et projekt med direkte relation til ”vedligehold” og ”driftsoptimering". Der vil fra DDV's priskomité blive lagt vægt på et projekt, som i særlig grad har bemærket sig gennem sit faglige indhold.

Projektet skal være af en sådan karakter, at den deltagende virksomhed ser et potentiale i at implementere projektet eller at projektet, hvis det er udarbejdet uden værtsvirksomhed, vurderes at kunne bringe værdi ved en implementering. De indkomne projektopgaver vil blive bedømt af DDVs fagkomité. Ved indsendelsen bør opgaven være fulgt af en kommentar fra faglæreren til opgaven.

Projektet sendes til:

DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

- eller pr. mail: ddv@ddv.org

Tidsfrist for indsendelse af projekt: Senest fredag den 27. februar 2015

Lidt om DDV

DDV blev stiftet i 1978, med det formål at danne et forum for erfaringsudveksling mellem danske virksomheder inden for området "vedligehold".

DDV består i dag af ca. 1300 medlemsvirksomheder, der strækker sig over produktionsvirksomheder, offentlige forvaltninger, rådgivende virksomhed, service virksomheder og højere læreranstalter. Fællesnævneren for alle medlemmer er, at de på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med området optimering og vedligehold - enten som bruger, rådgiver eller leverandør. Læs mere på DDV's hjemmeside - klik her!

 

Læs i øvrigt campus-artiklen: AAMS-dimittend vinder DDV's studiepris