Campus nyt

Ny studiestrategi 2013 - Underviseren vil opleve en mindre grad af kontrol

 
Per Hessellund
Ny studiestrategi 2013 - Underviseren vil opleve en mindre grad af kontrol
by Per Hessellund - Friday, 26 October 2012, 9:32 AM
 


AAMS har det gennem seneste år arbejdet med en ny studiestrategi, som vil tage udfordringerne i forhold til ny uddannelsesbekendtgørelse, der træder i kraft i 2013 samt (ikke mindst) vores strategi på området. For at få en fornemmelse af hvilken retning undervisningen på AAMS tager, har jeg interviewet prorektor Leif Tranborg, som har det overordnede pædagogiske ansvar.

Den ny studiestrategi vil få betydning for alle studerende, der begynder på værkstedsafdelingen eller 1. teorisemester på maskinmesteruddannelsen på AAMS i januar 2013.

Interviewet finder sted i prorektorens nyindrettede kontor, der fra denne uge findes på 1. sal i forlængelse af lærerkontoret i Borggade.

 

Spørgsmål

Hvorledes ser hverdagen ud for en studerende på 1. semester i foråret 2013 på AAMS og hvor er de største forskelle på denne hverdag set i forhold til hvorledes hverdagen så ud i foråret 2012?

Hertil svarer Leif at forløbene bliver problemorienteret og projektorganiseret, hvor hvert semester får et professionstema, som alle fag spiller med på, således der arbejdes tværfagligt omkring professionstemaet.

Udover de fag der er i undervisningsplanen for temaet, vil emner som internationalisering og innovation også være emner, der får et centralt fokus på alle semestre. Dette vil afspejles både i bogvalg og den vinkel der skal være i projektarbejdet på det enkelte semester.

Hvorledes ser hverdagen ud for en underviser på 1. semester i foråret 2013 på AAMS og hvor er de største forskelle på denne hverdag set i forhold til hvorledes hverdagen så ud i foråret 2012?

>>underviseren vil opleve en mindre grad af kontrol<< siger Leif >>i og med at den studerende er med til at pege på hvad der er centralt for emnet bliver underviserens hverdag mindre forudsigelig<<
Underviseren skal samarbejde mere med de øvrige undervisere på forløbet, da der vil være et større behov for at koordinere aktiviteterne på et tværfagligt forløb.
Leif fortsætter >>den større frihed til at planlægge forløbene som underviserne får, forestiller jeg mig bliver den største forandring for underviseren<<

Hvad er årsagen til disse radikale ændringer?

>>Vi tager fat på det fordi vi har lavet en strategi 2015, der peger på at vi vil lave fremtidens tekniske internationale ledere. Det er hovedudgangspunktet for at give sig i kast med at ændre de undervisningsmetoder som vi har brugt, i små variationer, i de år jeg har været med<< siger Leif.
Han mener, at hvis vi skal leve op til de mål som vi har stillet os selv i visionen, så er vi nødt til at ændre på den måde vi underviser på. >>Projektarbejdsformen er et af de instrumenter som bl.a. er med til at fremme de sociale kompetencer, der bliver efterspurgt sammen med det internationale, herunder kulturel forståelse. Vi skal selvfølgelig sikre at vi stadig holder høj faglighed på de enkelte fagområder, derfor må vi skabe et nyt forløb som hænger sammen på en intelligent måde<< siger Leif.

Forløbet er stadig under udvikling, og det forventes at kunne præsenteres i sin helhed til januar, hvor vi også forventer at den nye uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen er vedtaget.


Leif Tranborg

Fakta
Navn: Leif Tranborg
Stilling: Prorektor
Baggrund: Maskinmester, Master i voksenuddannelse
Ynglingskage: Drømmekage