Campus nyt

Problemer med ventilationen? / Ventilation problems

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Problemer med ventilationen? / Ventilation problems
by Jacob Munkholm Jensen - Tuesday, 10 March 2015, 10:29 AM
 
Problemer med ventilationen?

DSF får stadig henvendelse vedr. ventilationen i klasselokaler på Navitas. For overblikkets skyld er det vigtigt at I sørger for at indrapportere problemet.

På seneste møde i DSF (De Studerendes Forening) blev man enige om igen at minde de studerende på AAMS om, hvad man skal gøre såfremt man oplever ventilationsproblemer i klasselokalerne. Hvis Teknisk afdeling skal have en fornemmelse af problemets omfang og dets årsager, er det vigtigt at I sørger for at sende en kort orientering til skolens tekniske chef Poul Boisen.

I mailen anfører I følgende info:

  • Hvilket lokale der er tale om
  • Hvilket tidspunkt der har været tale om
  • Hvor længe man har opholdt sig i lokalet
  • Antal personer tilstede i lokalet
  • Hvad er problemet: - Er det for varmt, for koldt, dårlig luft mv.


I kan kontakte Poul Boisen på mail phb@aams.dk