Campus nyt

Praktikseminar

 
Per Hessellund
Praktikseminar
by Per Hessellund - Friday, 9 November 2012, 7:45 PM
 

Auditorium 1 summede af snak, da praktikanterne på værkstedsforløbets tredie semester var samlet til praktikseminar. Målet med mødet er, at praktikanterne kan reflektere over deres praktik, og hvad de har mødt undervejs, samt at give et godt afsæt til den praktikopgave, som bliver det håndgribelige produkt efter praktiken.


Da jeg indfinder mig, er praktikanterne gruppevis i gang med at fortælle om deres praktikoplevelser. Thomas, Søren, Patrick og Jens glæder sig over at høre hinandens historier. Det er også interessant at høre, hvorledes praktik på Malta er, set i forhold til en praktikplads hos en dansk el-installatør. Samtalen handler både om, hvordan arbejdspladsen er organiseret og hvorledes opgaverne udføres. I samtalen er smartphonen tit fremme når billederne af, hvordan det skal gøres (eller ikke gøres) vises.

 Thomas, Jens, Patrick og Søren.

Thomas der har haft en del af sin praktik på Malta, har følt sig godt rustet til at møde udfordringerne på praktikpladsen. På Malta var der dog en mere tilbage trukket tilgang i forhold til de opgaver, som man blev kastet ud i. Thomas sidste del af praktikken finder sted på et Århusiansk praktiksted, hvilket harmonerer bedre med Thomas ønske om at få en aktiv praktik, hvor man også får mulighed for at prøve kræfter med håndværket.