Campus nyt

Tilfredshedsundersøgelse 2012

 
Per Hessellund
Tilfredshedsundersøgelse 2012
by Per Hessellund - Tuesday, 20 November 2012, 9:47 AM
 

På Aams har vi en lang og god tradition for at lytte til ”vandrørene” og foretage de justeringer, der skal til for at tilgodese så mange som muligt. Dette gøres i det daglige hvor DSF eller enkeltpersoner fra tid til anden tager spørgsmål op, som gerne ses ændret.

Hvert efterår gennemføres en elektronisk tilfredshedundersøgelse, hvor alle har mulighed for anonymt at udtrykke sin holdning til udvalgte fokuspunkter. De samlede tal er i sidste uge blevet offentliggjort, og det viser sig endnu engang at den generelle tilfredshed heldigvis er rigtig stor.

For at få perspektiveret alle disse tal mødtes jeg med Morten og Simon studerende fra 2. semester, således jeg kunne høre, hvorledes de fortolker undersøgelsen.

Det blev til en 20 minutters video, hvor udvalgte områder blev diskuteret. Vi kom bl.a. omkring disse emner:

  • Svarprocent
  • At være i en klasse
  • Auditorieundervisning
  • Skemalægning
  • Undervisningslokaler
  • Informationer fra lærer, administrationen og DSF-repræsentant
  • Ny campus
  • At være studerende på AAMS

Se optagelsen her:

Tilfredshedsundersøgelse på AAMS 2012