Campus nyt

Besøg fra Kina er startskud på nyt samarbejde / Visit from chinese cooperation partner

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Besøg fra Kina er startskud på nyt samarbejde / Visit from chinese cooperation partner
by Jacob Munkholm Jensen - Thursday, 5 November 2015, 1:05 PM
 
Besøg fra Kina er startskud på nyt samarbejde

Onsdag den 28. oktober havde AAMS besøg af en kinesisk delegation fra Chongqing University of Science and Technology. Besøget, som var en succes, baner vejen for fremtidigt samarbejde med universitetet i Kinas kraftcenter.


Visit from China

English summary:
Wednesday, October 28, a Chinese delegation from Chongqing University of Science and Technology visited AAMS. The visit paves the way for future cooperation with the chinese university.


Faktisk begyndte det hele allerede sidste efterår, hvor rektor Anders Hanberg Sørensen i sin egenskab af formand for rektorkollegiet for de maritime uddannelsesinstutioner var inviteret til Beijing. Efter et oplæg om de danske maskinmesterskoler blev han kontaktet af repræsentanter for Chongqing University of Science and Technology, som havde set nogle spændende ligheder mellem AAMS og deres uddannelsesinstitution. Således blev det første frø sået, og forleden, et år senere, indledtes de første egentlige samtaler om mulighederne ved et samarbejde.


Stort potentiale i samarbejde

Den kinesiske delegation, som bestod af seks personer, var fløjet til Europa med tre møder i kalenderen: Det første var med AAMS, og de resterende to var med skoler i Schweitz. 

Under mødet på AAMS underskrev parterne et memorendum of understanding, altså en hensigtserklæring om et samarbejde, og næste skridt bliver at udarbejde og underskrive den egentlige samarbejdsaftale. Aftalen vil basere sig på faget Energy and Technology og kommer til at dreje sig om to hovedområder:

  • Udveksling af studerende mellem Danmark og Kina
  • Kinesisk tilbud om at finde praktikpladser til AAMS-studerende

Og netop fremtidige muligheder for at komme i praktik i Kina er særdeles gode nyheder for AAMS. Selvom der måske er mange, der ikke har hørt om byen Chongqing ved Yangtze-floden i det centrale Kina, så er det altså med sine 34 millioner indbyggere en af verdens største byer og kraftcenteret for den kinesiske vækst. I byen findes både en dansk generalkonsulat, en filial af Carlsberg og en filial af Grundfos.

Mulighederne for at tage et semester på Chongqing University of Science and Technology er også oplagte, idet de universitetet har flere interessante linjer, såsom Petrolium and Natural Gas Engineering, Mechanical and Power Engineering, Electrical and Information Engineering samt Business and Management.

Når samarbejdsaftalen er endelig underskrevet, og så snart der er mere konkrete nyheder omkring AAMS'eres muligheder i Chongqing, vil vi selvfølgelig informere yderligere.