Campus nyt

Opfordring fra praktikanter i offshore industrien: Det kan kun anbefales! / Offshore interns say: Try it!

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Opfordring fra praktikanter i offshore industrien: Det kan kun anbefales! / Offshore interns say: Try it!
by Jacob Munkholm Jensen - Tuesday, 24 November 2015, 1:48 PM
 
Opfordring fra praktikanter i offshore industrien:
Det kan kun anbefales!

En praktikplads i offshore industrien har længe været én af de store ønsker blandt maskinmester-studerende, og der har derfor været stor konkurrence om pladserne. Håbet om offshore-praktik har for mange studerende længe været for nedadgående. Bedre er det ikke blevet af rygtet om, at de sikkerheds- og omkostningsmæssige hindringer er alt for store. Men selvom det måske nok ikke er let, er det heller ikke umuligt. Nedenstående rejsebrev fra tre AAMS'ere leverer budskabet om, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre, og at et platformsbesøg heller ikke er udelukket.


Kasper, Patrick og Søren

English summary: Internships in the offshore industry are very attractive among marine and technical engineer students, and there has been great competition. Also rumor has it that it is almost impossible to get an offshore internship. But while it might not be easy, it is not impossible. 


De tre 9. semester studerende Patrick Iversen, Kasper Mølgaard Hansen og Søren Skriver har i efteråret 2015 været i bachelorpraktik hos DONG Energy E&P Esbjerg, og i det nedenstående fortæller de lidt om vejen dertil, hverdagen og udfordringerne:


Hvad har praktikken bestået af?

Patrick: ”Min praktikplads omhandler et platformsprojekt kaldet Hejre, som forventer at producere sin første olie i slutningen af 2017. Hejre-projektet er stadig under udvikling og der er mange ting, som derfor ønskes undersøgt nærmere. I mit tilfælde er det mit ansvar at undersøge hvilke betydelige faktorer, der kan påvirke driften af Hejres kommende gaskompressionsanlæg. Hejre opererer under et tryk på over 1000 bar og med en temperatur på 160° C, hvilket klassificerer feltet som et HPHT felt (High pressure, High temperature). Dette er meget usædvanligt og er faktisk det første HPHT felt på dansk sokkel. De usædvanlige driftsparametre gør det vanskeligt at producere fra feltet, men ikke desto mindre muligt. Hejre rummer en stor mængde gas og har derfor et højt indhold af lette kulbrinter, som skal håndteres, inden gassen med korrekte specifikationer, sendes gennem eksportrøret mod land (Nybro).”

Kasper og Søren: ”Vi har været i praktik i vedligeholdelsesafdelingen til produktionsplatformen Siri ved DONG Energy E&P i Esbjerg. Vores praktikplads foregik primært i onshore, men praktikken har også tilladt besøg offshore på SIRI-platformen. SIRI er en produktionsplatform for olie og gas i den danske del af Nordsøen, bestående af en hovedplatform og 3 satellitplatforme. Olie og gas strømmer op til alle platformene gennem brønde boret i undergrunden og behandles på hovedplatformen SIRI. Den producerede olie skibes derefter ud fra SIRI i tankskibe. Organisationen offshore består af afdelinger for produktion, vedligehold og konstruktion med støttefunktioner som sikkerhed, catering og logistik.”

Hvordan fik I praktikpladsen?

Patrick: ”Måden, jeg fik praktikpladsen på, var konkurrencepræget og en særlig proces at gå igennem. Dong Energy E&P - Hejre Operation havde slået et opslag op på nettet, hvor de søgte mellem 1-4 Master Thesis Students til undersøgelse af komplekse offshore processer. Dette ramte mit mål med maskinmester-uddannelsen og jeg søgte med det samme. Det samme gjorde 300 andre, og en hård udskillelsesproces begyndte, bl.a. via den såkaldte PLI-test (Professional Learning Indicator Test) og telefoninterviews, som til sidst udmundede i en jobsamtale. Der er, som beskrevet, rigtig stor konkurrence om pladserne inden for olie & gas industrien, men jeg vil stadig pointere, at det er muligt - selvom det kan virke som at finde nålen i høstakken.”

Hvordan har jeres forløb været?

Kasper og Søren: ”Arbejdet onshore gik ud på at vi bl.a. skulle bestille materialer til de arbejdsopgaver, som skulle udføres offshore. Arbejdet indebar at vi skulle tage kontakt til leverandører, og nogle gange krævede det en større undersøgelse at finde frem til materialet og evt. en erstatning. Desuden foregik en del af arbejdet i systemet SAP, hvilket var ret udfordrende at bruge, men helt sikkert en god erfaring at få med videre, da det anvendes i mange større virksomheder. Af og til var vi også på besøg hos leverandører i forbindelse med indkøb. Offshore-besøgene har været i forbindelse med nogle af de opgaver, vi har haft onshore, samt for at få en bedre forståelse for hvad vi arbejder med. På SIRI hjalp vi bl.a. med at udskifte ventiler på en gaskompressor. Kompressoren har været anvendt siden 1999, hvor SIRI blev sat i produktion, og har indtil for 1-1,5 år siden fungeret uden de store problemer. Problemet er i dag, at ventilerne havarerer inden den planlagte service, og derfor udskiftes udstyr meget oftere end tidligere. Gaskompressoren fungerer som en del af gas-reinjection systemet og den hæver trykket fra ca. 0,6 barg til 10 barg. Gassen til kompressoren kommer hhv. fra en 2. stage separator, som er en del af oliebehandlingssystemet, og en flare drum, som er "affaldsgas” - det kan bl.a. være seal gas. Når kompressoren ikke er i drift, må førnævnte gas sendes til flaren for afbrænding.  Arbejdet med og fortællinger om problemer med ventilerne, har siden dannet grundlag for vores bachelorprojekt.”

Patrick: ”Min periode har indtil videre været primært at arbejde med projektet omkring gaskompressionsanlægget på Hejre, hvor starten udelukkende fokuserede på procesforståelse for at få et indblik i hvordan hele processen fungerer og hvorfor. Dette gav mig mulighed for at komme på et proceskursus kaldet 'Advanced System Course - SIRI Platform', som havde særlig fokus på at komme i dybden med hver enkel proces, lige fra opdagelsen af et reservoir, til eksport af olie og gas. Kurset blev afsluttet en fredag, og allerede tidligt søndag morgen var jeg ude på platformen SIRI. Gennem besøget på SIRI var jeg igennem de fleste processer; herunder hvorledes gaskompressionen foregår SIRI og hvilke praktiske problemer de slås med i hverdagen. Efter platformsbesøget og proceskurset er jeg blevet mere kompetent i forståelsen af processerne, og jeg fik indblik i hvad der yderligere kan undersøges i forhold til problemstillingen på Hejre. Jeg har efterhånden afholdt mange møder med Hejre specialister inden for gas-komprimering, og jeg er ved at være nået i dybden med projektet.”

Kasper og Søren: ”Praktikpladsen krævede at vi havde de nødvendige kurser for at komme offshore (BOSC), hvilket AAMS betalte og arrangerede, at vi kunne tage i Frederikshavn. Praktikforløbet har været spændende og interessant - vi var især tilfredse med at få lov til at komme offshore. Så det kort af det lange er, at det godt kan lade sig gøre at komme i praktik i offshore industrien, og at det bestemt er besværet værd. Det kan kun anbefales!”


Redningsbåde på SIRI