Campus nyt

Uddannelsesmiljøet på AAMS vokser / Growing educational environment at Navitas

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Uddannelsesmiljøet på AAMS vokser / Growing educational environment at Navitas
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 12 February 2016, 11:51 AM
 
Uddannelsesmiljøet på AAMS vokser 

I det attraktivt uddannelsesmiljø på Navitas lancerer AAMS i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus til september en ny, populær videregående uddannelse: Produktionsteknologen.


Produktionsteknologen starter til september

Da der endnu ikke findes produktionsteknologer på Navitas, har vi brugt et par velkendte ansigter som modeller, nemlig underviser Mette Frølund og IT-medarbejder Troels Jon Bugge.

English summary: In the attractive educational environment at Navitas, the AAMS and Business Academy Aarhus are about to launch a new, popular education: The Production Technologist.

Efter sommerferien kommer der endnu mere fart over uddannelsesmiljøet på Navitas, når de nye produktionsteknolog-studerende bliver en del af det attraktive uddannelsesmiljø. 
Og rektor for AAMS, Anders Hanberg Sørensen, glæder sig. Produktionsteknologer har nemlig mange faglige snitflader til skolens øvrige videregående, tekniske uddannelser.

”Det er vores ambition, at vi i fællesskab understøtter det østjyske erhvervsliv ved hele tiden at tilstræbe at efterkomme erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft inden for det tekniske område. Det er vores fornemste opgave,” forklarer Anders Hanberg Sørensen om samarbejdet.

Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Maskinmesterskole samarbejder i forvejen om uddannelserne til autoteknolog og automationsteknolog.


Bindeled mellem udviklings- og produktionsafdelingen
Med afsæt i en innovativ tilgang til produktion kan fremtidens produktionsteknologer, uddannet på AAMS, analysere problemer og finde løsninger og nye idéer. De får en bred viden om praksis og teori inden for produktion, produktionsoptimering og procesforbedring og vil lære at planlægge, organisere og udføre opgaver, der forbedrer konkurrenceevnen for virksomheder.

Produktionsteknologer fra AAMS vil bl.a. blive uddannet i at fungere som bindeled mellem en virksomheds udviklings- og produktionsafdeling. Og det er en funktion, som er stærkt efterspurgt mange steder. Uddannelsen er en allerede velkendt og populær uddannelse mange steder i Danmark, og der er gode beskæftigelsesmuligheder. Således arbejder produktionsteknologer med industrielt design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning, kvalitetsstyring og ledelse. Jobtitlerne kan være alt lige fra konstruktør til design- og produktudvikler mv.


Læs mere produktionsteknologen på erhvervsakademiets hjemmeside - klik her!