Campus nyt

AAMS modtager eksklusivt kvalitetsstempel

 
Per Hessellund
AAMS modtager eksklusivt kvalitetsstempel
by Per Hessellund - Sunday, 24 June 2012, 4:52 PM
 

Som den første danske uddannelsesinstitution har Aarhus Maskinmesterskole opnået international anerkendelse i form af det europæiske kvalitetsmærke CAF.

Af Allan Priess Poulsen

Aarhus Maskinmesterskole har som den første uddannelsesinstitution og den blot anden offentlige institution i Danmark opnået anerkendelse som såkaldt effektiv CAF-bruger. Den kryptiske titel dækker over en anerkendelse tildelt af Moderniseringsstyrelsen på baggrund af en målrettet og systematisk indsats i forbindelse med en strategisk forbedrings- og forandringsproces.

Ifølge specialkonsulent Mads Biering-Sørensen fra Moderniseringsstyrelsen udmærkede Aarhus Maskinmesterskole sig således positivt, da et team af uvildige eksperter bedømte skolens arbejde efter en fælles europæisk ramme.

>>Skolen har ikke kun levet op til kriterierne for at modtage anerkendelsen, men er på flere punkter faktisk også kommet et skridt videre ved at udvikle en organisation, der i høj grad er i stand til at forbedre sig,<< siger han og uddyber:
>>Skolen har gennemført en selvevalueringsproces og en forandringsproces, som har været godt organiseret og haft et klart fokus på at skabe resultater. Derudover har der været en høj grad af kundefokus, så studerende, partnere og andre interessenter hele tiden har været midtpunkt i forhold til de beslutninger, der er truffet. Desuden er forløbet foregået med en meget høj grad af motivation og involvering af medarbejdere,<< siger Mads-Biering Sørensen.

Viser kvalitet til samarbejdspartnere

Det eksklusive kvalitetsstempel bliver modtaget med glæde på Aarhus Maskinmesterskole, hvor rektor Anders Hanberg i særlig grad hæfter sig ved medarbejdernes engagement og involvering igennem hele processen.

>>Jeg tror, det skaber en fælles stolthed i hele organisationen at være en del af noget, der fungerer. Vi er blevet bekræftet i, at vi gør det godt internt, og den vished er jeg sikker på vil kunne smitte af på medarbejdernes hverdag og generelle tilfredshed,<< siger han.

Værdien af anerkendelsen er både at finde internt i organisation og i forhold til nuværende og kommende samarbejdspartnere, påpeger rektoren.
>>Sådan et EU-stempel er bestemt ikke nogen skade til. I forhold til vores internationale samarbejdspartnere betyder det meget at kunne fremvise dokumentation for, at vi arbejder professionelt med tingene, så vi kan helt sikkert bruge det fremadrettet,<< fastslår Anders Hanberg.

Effektiv åben dør-politik

Baggrunden for anerkendelsen fra Moderniseringsstyrelsen er en såkaldt KVIK-selvevaluering. KVIK er den danske version af CAF (Common Assessment Framework), som er et frivilligt EU-værktøj til selvevaluering af offentlige arbejdspladser.
Feedbackrapporten er udfærdiget af uvildige eksperter, der har erfaring med at arbejde systematisk med udvikling af organisation, ydelser og service. Ligeledes har de kendskab til undervisningsområdet såvel som den offentlige sektor som helhed.

I rapporten bliver der blandt andet lagt vægt på en høj grad af medarbejderinvolvering og stor motivation hos medarbejderne til at medvirke i en forandringsproces. Det skyldes ifølge rapporten en succesfuld åben dør-politik, hvilket skaber en uformel og direkte kommunikation mellem ledelsen og medarbejderne.  Endvidere fremhæves det, at åbenhed, udvikling og engagement synes at være centrale kerneværdier i samarbejdet mellem studerende, medarbejdere og ledelse.