Campus nyt

Besøg på partnerinstitution og partikelaccelerator i Schweiz / Visit om Swizz partner institution and the CERN accelerator complex

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Besøg på partnerinstitution og partikelaccelerator i Schweiz / Visit om Swizz partner institution and the CERN accelerator complex
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 1 April 2016, 2:01 PM
 
Besøg på partnerinstitution og partikelaccelerator i Schweiz

Som led i indsatsen for at udvide AAMS' netværk i Europa, har international koordinator Anna Kathrine Jørgensen og lektor Flemming Hauge Pedersen besøgt samarbejdspartnere i Schweiz.


CERN

Anna Kathrine og Flemming sammen med et hold daske turister i CERN-komplekset.

English summery: AAMS visit on the partner institution Zürich Hochschule für angevandte Wissenschaft (ZHAW) in Switzerland also ment a visit at the CERN accelerator complex.

Under besøget hos partnerinstitutionen Zürich Hochschule für angevandte Wissenschaft (ZHAW) stod det klart, at skolen er et oplagt sted for AAMS'ere, der kunne tænke sig et semester i udlandet. Der var både veludstyrede laboratorier og nogle valgfag, som er spændende for danske maskinmester-studerende. Fagene på engelsk er blandt andet Electrical engineering, Engineering and Management og Mechanical Engineering. På ZHAW er der ligeledes mulighed for fordybelse i køleteknik, om end forelæsningerne foregår på tysk. 

AAMS har allerede tidligere sendt to studerende til ZHAW, og de var begge meget glade for opholdet. Da man ikke får Erasmus-midler med sig til Schweiz, får man i stedet penge af den schweiziske stat, svarende til 2400 skattefri kroner i måneden. Dertil kommer SU'en. 

Besøg hos CERN komplekset
Efter besøget hos partnerinstitutionen tog Anna og Flemming toget videre til det europæiske center for forskning i partikelfysik, CERN, kendt for sine partikelacceleratorer.

CERN er et kompleks bestående af 10 lineære og cirkulære acceleratorer. De største er Large Electron Positron collider (LEP), med en diameter på 9 km, og Super Proton Synchrotron (SPS). I CERN mødte de bl.a. den danske maskinmester, som er vedligeholdelseschef og chef for kontrolrummet. Det er muligt for AAMS'ere at komme i praktik ved CERN, som en del af deres technical student programme. 

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for praktik hos CERN, så kontakt international koordinator Ana Kathrine Jørgensen på mail akj@aams.dk eller telefon 4122 7175.