Campus nyt

Praktikforløb hos BILA giver værdifuld erfaring og viden / Internship at BILA

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Praktikforløb hos BILA giver værdifuld erfaring og viden / Internship at BILA
by Jacob Munkholm Jensen - Thursday, 14 April 2016, 2:57 PM
 
Praktikforløb hos BILA giver værdifuld erfaring og viden

Nikolaj Lynggaard og Rasmus Ladefoged har begge læst på AAMS, og har i den forbindelse afsluttet praktikforløb på BILA.  Det har været et praktikforløb med spændende opgaver, hvor teori er afprøvet i praksis, og ny viden er tilegnet. 


I praktik hos BILA A/S

 

English summary: The company BILA works with production optimization through automation solutions. The company has interns from several dirrerent educational backgrounds, and it is important that the interns are part of the team from day one. 

Hos BILA A/S er der løbende praktikforløb med studerende fra forskellige uddannelser, og det er vigtigt, at man som praktikant er en del af holdet fra dag 1.  For studerende på AAMS er en praktikperiode hos BILA A/S relevant for både værkstedspraktikken, bachelorpraktikken og automationsteknolog-praktikken. 

Praktikant, Nikolaj Lynggaard fortæller:

”Vi har fra start fået ansvar for vores egne projekter. Det har givet en rigtig god forståelse og indsigt i arbejdet som projektleder på BILA."

I hele praktikforløbet tildeles en projektleder som mentor til sparring og rådgivning. Men praktikanter skal selv arbejde med alle opgaver, lige fra kontakt til underleverandører til udarbejdelse af budgetter, tidsplaner og layouts, samt deltagelse i møder. 

”Vi har været med i projektforløbet fra start til slut, og vi har fået lov til at deltage i mange forskellige ting, som har givet en rigtig god forståelse og indsigt i arbejdet som projektleder på BILA.” tilføjer Rasmus Ladefoged.

Udbytte af praktikforløbet
Som praktikant hos BILA får man mulighed for at afprøve teori fra uddannelsen i praksis, og man lærer, hvordan den tillærte viden anvendes til at løse konkrete problemstillinger. 

”Vi har også fået lov til at deltage i et internt projektlederkursus, som BILA kører for alle projektlederne, og det har givet os en masse ekstra viden om projektledelse, som vi ellers ikke havde fået” udtaler Nikolaj Lynggaard.

Praktikforløbet har givet Rasmus og Nikolaj værdifuld erfaring og indsigt i projektledelse, som de kan tage med videre ud i erhvervslivet.

Praktikforløbene er en del af BILA's rekrutteringsstrategi. Forløbet er en stor fordel for både studerende og for BILA. 

”Som studerende får man indsigt i hverdagen og de krav, der bliver stillet til medarbejdere i en travl virksomhed, mens vi får mulighed for at vurdere, om de studerende matcher værdier og jobkrav.” fortæller HR chef Bo Schmidt.

Begge studerende udførte deres opgaver yderst tilfredsstillende og fik tilbudt fastansættelse efter praktikforløbet.

Lidt om BILA A/S

BILA A/S er et dansk professionelt projekthus grundlagt i 1988, som hjælper kunder med produktionsoptimering gennem automatiseringsløsninger, typisk ved hjælp af industrirobotter. Løsningerne dækker over alt fra simpel automatisering til optimering af hele produktionslinjer.

Alle kompetencer er samlet hos BILA A/S og omfatter rådgivning, konstruktion, udvikling, implementering og efterfølgende servicering af robotanlæg. Virksomheden har eget værksted, hvor de udvikler og konstruerer specialværktøj til robotanlæggene.

BILA er en højteknologisk virksomhed, der beskæftiger ca. 170 engagerede medarbejdere fordelt på fire forskellige adresser i Danmark samt adresser i Norge og Sverige.


Kontaktperson for yderligere information om praktik hos BILA - relevant for både værkstedspraktikanter, bachelorpraktikanter og automationsteknolog-praktikanter:                 


Mette Jensen, Marketing Coordinator, tlf. 2265 0017