Campus nyt

Kom til Kick off-møde i IoT-forum / Kick off-meeting in IoT forum

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Kom til Kick off-møde i IoT-forum / Kick off-meeting in IoT forum
by Jacob Munkholm Jensen - Tuesday, 23 August 2016, 11:30 AM
 
Kom til Kick off-møde i IoT-forum

Deltag i et nyt, værdiskabende fællesskab omkring Internet of Things. IoT-forum holder kick-off møde i INCUBA (på Katrinebjerg, ikke på Navitas) tirsdag den 6. september kl. 8.30-12.00. Alle studerende og andre interesserede på AAMS er velkomne.

internet of things


English summery:
Be a part of the new community about Internet of Things. The IoT-forum launches its kick off on Tuesday September 6 at 8.30-12.00. The IoT-expert Mirko Presser will be speaking - in English, of course.


Formålet med IoT-forum er at skabe et netværk af vidensinstitutioner og virksomheder i Aarhusregionen, som sætter den lokale dagsorden for IoT-relaterede emner. Netværket vil:

  • Afholde erfamøder og events
  • Styrke og facilitere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og private virksomheder
  • Kommunikere regionens styrkepositioner på området - både lokalt, nationalt og internationalt.

På AAMS er forumet interessant for både studerende og undervisere. Undervisere, da de ved deltagelse i IoT forum kan tænke deres kompetencer og det vi (AAMS) gør ind i nye (IoT) muligheder, og studerende, da de gennem IoT forum med lidt opsøgende arbejde kan få nogle kontakter fra den virkelige verden – projekter, studiejobs og praktikpladser.

Opstart af IoT-forum
Arrangørerne holder Kick off-møde for IoT-forum torsdag den 6. september 2016 kl. 8.30-12.00. Her kan du høre spændende oplæg fra Internet of Things-eksperten Mirko Presser og høre inspirerende case-oplæg fra virksomheder, der er i gang med at lave nye produkter og services med udgangspunkt i IoT (TBA). Mødet afholdes i INCUBA, It-byen Katrinebjerg, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Tilmeld dig via www.itforum.dk. Vi starter med en kop kaffe og en bid brød.

Bliv medlem af IoT-forum
Der afholdes min. fire årlige møder samt ad hoc arrangementer hos partnerne. Deltagende virksomheder betaler et årligt gebyr på kr. 1250,- til IoT-forum – per navngiven deltager fra virksomheden. Møderne er gratis for medlemmer – ikke medlemmer kan deltage for kr. 750,- per møde. Kick off-mødet den 6. september er gratis for alle.

Partnerkreds

Bag IoT-forum står en stærk kreds af partnere, som tilsammen repræsenterer de stærkeste vidensinstitutioner og virksomhedsfællesskaber på området.

  • AU Computer Science
  • AU Engineering
  • Maskinmesterskolen
  • INCUBA
  • Alexandra Instituttet
  • it–forum

Tilmeld dig kick off-mødet den 6. september via www.itforum.dk senest tirsdag den 30. august.