Campus nyt

Søg Nordea-fondens legat til studieophold / The Nordea scholarship for interns abroad

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Søg Nordea-fondens legat til studieophold / The Nordea scholarship for interns abroad
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 26 September 2016, 2:58 PM
 
Søg Nordea-fondens legat til studieophold

Planlægger du at studere eller tage praktik i udlandet? Søg Nordea-fondens legat til studieophold inden 1. november. 

scholarship

English summery: Danish citizens can apply for a Nordea scholarship if they wish to study abroad.


Nordea-fonden uddeler årligt op til 3 mio. kr. i legater til professi-onsbachelorstuderende, der tager en del af deres uddannelse i udlandet. Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. maj og 1. november. Legatets formål er, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse for at: 

  • Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan opnås på ud-annelsesinstitutionen i Danmark
  • Få globalt udsyn, lære at begå sig internationalt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund
  • Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet

For at komme i betragtning til et legat skal du bl.a. opfylde følgende kriterier: 

  • Studieopholdet skal omfatte undervisning eller praktik i udlandet i en sammenhængende periode af mindst tre måneder. For de sundhedsfaglige uddannelser accepteres dog ophold på mindst 10 uger, såfremt opholdet udløser minimum 15 ECTS-point.
  • Under udlandsopholdet skal du være tilknyttet en uddannelsesinstitution eller et praktiksted. 
  • Undervisningen/praktikken skal være en integreret del af et dansk uddannelsesforløb og godkendelse i form af merit eller tilsvarende fra din danske uddannelsesinstitution skal dokumenteres. 
  • Du skal have afsluttet mindst et år af din professionsbacheloruddannelse inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til. Er første år ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, kan et eventuelt legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for dette.


Links for yderligere information: