Campus nyt

Management- og programmerings workshop for maskinmestre og automationsteknologer / Workshop for AAMS students

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Management- og programmerings workshop for maskinmestre og automationsteknologer / Workshop for AAMS students
by Jacob Munkholm Jensen - Wednesday, 16 November 2016, 10:51 AM
 
Management- og programmerings workshop for maskinmestre og automationsteknologer 

Ultimo oktober lød startskuddet på et seks uger langt innovationsforløb for studerende på 5. maskinmester-semester (management) og 3. automationsteknolog-semester (højniveau programmering).


Innovationsdag


Konceptet består i at bringe to vidt forskellige hold studerende sammen med fem virksomheder. De fem dedikerede virksomheder er BIIR, DanDryer, Multitek, Landia og N.Build, og det er første gang at AAMS-studerende på denne måde samarbejder på tværs af uddannelsesretningerne.

På den fælles Innovationsformiddag tildeltes hver virksomhed en gruppe med studerende fra begge klasser. De studerende fra maskinmester-klassen arbejder med det forretningsmæssige perspektiv og automationsteknologerne bidrager med programmering. På dagen identificerede de et projekt for hver virksomhed, som de studerende i blandende grupper skal arbejde sammen om de næste seks uger.

Blandt projekterne er således intelligent skadedyrsbekæmpelse, Real time data til at understøtte systematisk vedligehold samt forbedret håndhygiejne gennem nudging-elementer. I løbet af de kommende uger arbejder grupperne videre på de fælles ideer, som i uge 48 vil udmunde i 2X5 minutters video præsentationer, der viser resultatet af arbejdet for henholdsvis den tekniske løsning og det forretningsmæssige perspektiv.

Præsentationerne sendes til virksomhederne, som så kan vælge om de vil arbejde videre med ideen.