Campus nyt

Først gymnasiet, så maskinmesterskolen / High school first, then AAMS

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Først gymnasiet, så maskinmesterskolen / High school first, then AAMS
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 10 February 2017, 1:32 PM
 
Først gymnasiet, så maskinmesterskolen …

Cirka halvdelen af de maskinmester-studerende, der starter på AAMS, har gymnasial baggrund. For dem er mødet med værkstedsskolens svejsekabiner og metaldrejebænke første stop på vejen mod drømmen om en teknisk lederuddannelse. I efteråret mødte vi en håndfuld (daværende) 1. semester-studerende til en snak om den bratte overgang fra gymnasium til kansastøj og sikkerhedssko.

Værkstedet

”Værkstedsskolen har været en fantastisk mulighed for mig. At komme hertil fra gymnasiet med en utilfredsstillet teknisk interesse har været en åbenbaring,” forklarer 20-årige Jacob Kraft Andersen, som dimitterede fra Alslund Gymnasium i Sønderborg i sommeren 2016. Især fremhæver han det stærke sammenhold på holdet og de kompetente undervisere som årsager til, at de første måneder på AAMS har været en fornøjelse.

Han bakkes op af Bjarke Andersen fra parallelklassen:

”Der formidles på en anden måde her end i gymnasiet, og her er en særlig værkstedsjargon, som jo er en spændende ny verden for os. Det er med til at ryste os mere sammen. Men der stilles også høje krav til os. Underviserne står ikke bare og holder foredrag men kræver at vi bestiller noget og lærer nogle færdigheder, som er helt nye for os,” siger Bjarke.

”Vi oplever at underviserne snakker sammen og koordinerer imellem sig, så vi ikke får ti opgaver i hovedet på én gang. Sådan var det ikke i gymnasiet. På den her måde gør det ikke noget at vi arbejder meget og har nogle lange dage, så længe vi får lov til at fordybe os i ét fag ad gangen,” forklarer Dennis Lind Mortensen.

En teoretisk krævende uddannelse
27-årige Vsevolod Tchernavskij er oprindelig uddannet grafisk tekniker. Men da han ønskede at bygge mere ovenpå sin viden, og da uddannelsen som grafisk tekniker ikke var adgangsgivende på maskinmester-studiet, var Vsevolod nødt til at vende tilbage til skolebænken for at tage en Hf-eksamen.

”Det må sige noget om min personlige motivation. Det var hårdt at skulle gå tilbage og starte forfra på den måde, men det har bestemt været det hele værd. Det er fedt at kunne køre forbi Navitas-bygningen og sige til folk, at derinde studerer jeg.”

Men når alle de gode ting om værkstedsforløbet er sagt, så ved de fem studerende også godt, at der venter et teoretisk hårdt studie forude. Groft sagt begynder maskinmesteruddannelsens mere teoretiske indhold først på 4. semester og slutter med dimissionen efter 9. 

”Vi er klar over at det kan være en brat overgang fra værkstedsskolen og til teorisemestrene, hvor svejsekabinerne og drejebænkene erstattes af laboratorie-undervisning, teori og projektarbejde. Jeg har hørt fra en bekendt på 8. semester, at det er en god idé at læse op på matematikken og fysikken, og det bliver selvfølgelig anderledes en det, vi er i nu,” erkender Vsevolod Tchernavskij.


PROFILERNE:

Dennis

Bjarke

Emil

Jacob

Vsevolod


De Fem

Dennis, Vsevolod, Bjarke, Jacob og Emil - nuværende 2. semester-studerende ved AAMS.