Campus nyt

65 AAMS'ere hjemkommet fra Singapore / Marine and technical engineers return from Singapore

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
65 AAMS'ere hjemkommet fra Singapore / Marine and technical engineers return from Singapore
by Jacob Munkholm Jensen - Wednesday, 26 April 2017, 3:15 PM
 
65 AAMS'ere hjemkommet fra Singapore

Det hidtil største kontingent studerende på det maritime valgfag er nu hjemvendt fra de obligatoriske kurser i Singapore og Indonesien. Men hvad er det, de laver dernede, og er der overhovedet tid til at lege turist?


Brandskole i Batam

Foto fra Brandleder- og Røgdykkerkursus på Batam, Indonesien.

Det korte svar på det sidste spørgsmål er ligetil: Nej, det er der sådan set ikke – bortset fra en enkelt fridag i ny og i næ. Programmet er stramt og der skal nås rigtig meget i løbet af de cirka 16 dage, de studerende opholder sig derude. De studerende oplever lange kursusdage med store personlige udfordringer, og det er undervisernes erfaring, at de modnes meget undervejs. Men de kommer også ud for ekstreme situationer og forventes at kunne agere hurtigt og effektivt under stress, og det kan sommetider være grænseoverskridende. Men, når det er sagt, så meget desto mere lærerigt.

Denne gang sendte AAMS hele 65 8. semester-studerende af sted, fordelt over fire hold. Hvert hold havde sin egen underviser med, og mens det første hold rejste fra Danmark den 22. marts, vendte det sidste hold hjem den 24. april. Altså for bare nogle få dage siden.

Turen går til: Singapore og Indonesien
AAMS-samarbejdspartnerne under de fjerne himmelstrøg er først og fremmest Singapore Maritime Academy (SMA), som er den lokale navigations- og maskinmesterskole. SMA er vært ved to af i alt tre obligatoriske kursusforløb, som alle studerende ved det maritime valgfag skal igennem, nemlig:


1) Simulatorkursus som en del af faget Vagttjeneste. Vagttjeneste til søs indbefatter at de studerende skal kunne reagere på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og samtidig tage nødvendige skridt til at opretholde skibets drift. De skiftes til at være maskinchef, og bliver udsat for en række hændelser som de så skal reagere på. De bliver evalueret på deres systemforståelse, deres overblik samt deres team lederskab. Hændelserne kan være alt fra mindre fejl med potentiale til at eskalere til større hændelser som ekstremt dårligt vejr, brand ombord, havari på essentielt udstyr mv. Det hele foregår i et fuldskala maskinrum og temperaturen er 35 grader, og stressniveauet højt. Simuleringen foregår i en atmosfære der minder meget om det virkelige liv om bord på et skib under tropisk sejlads.


2) Kursus med opnåelse af kompetencebevis i brug af redningsmidler til søs - herunder både personlige redningsmidler (redningsvest, nødblus mv.) samt fælles redningsmidler (betjening af diverse former for flåder, søsætning af redningsbåd fra skib mv.). 


3) Det tredje obligatoriske kursus, som de studerende skal nå at gennemføre, finder sted på den anden side af Singaporestrædet, nemlig ved Batam Safety Training Centre i Indonesien. Kurset, som finder sted her, er kursus i Brandledelse og Røgdykning. Skolen er helt ny, og i Indonesien går de til den, når det kommer til træning i brandbekæmpelse. Så har vi vist ikke sagt for meget.

Kommende internationale tekniske ledere
AAMS's vision om at være førende i udviklingen af fremtidens internationale tekniske ledere passer rigtig godt ind i miljøet i Singapore og Indonesien. Arbejdssproget er udelukkende engelsk, og man skal ikke tage fejl af asiaterne - alle de lokale undervisere, som AAMS'erne støder på, er erfarne maskinchefer, og mange af dem har sejlet i mange år ved Mærsk. Undervejs får de studerende en kulturel saltvandsindsprøjtning og får her ofte virkelig smag for livet til søs.

Eller for livet som maskinmester i det hele taget.

Se flere billeder på facebook - klik her!


Maskinrumssimulator

Foto fra simulatorkursus i fuldskala maskinrumssimulator.