Campus nyt

6. semester og erhvervsliv samarbejder om røggaskondensering / 6th marine and technical engineering semester coorperation project

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
6. semester og erhvervsliv samarbejder om røggaskondensering / 6th marine and technical engineering semester coorperation project
by Jacob Munkholm Jensen - Wednesday, 3 May 2017, 2:58 PM
 
6. semester og erhvervsliv samarbejder om røggaskondensering

Når undervisningen bliver både praksisnær og så tæt på virkeligheden, at de studerende får en "rigtig" rådgivende ingeniør i røret, der spørger "Hvor langt er I?", så rykker det sgu. Sådan er reaktionen efter de første måneder i et stort 6. semester projekt. Temaet er optimering af biomassefyrede varmeværker, og projektet skal løbe over et helt år.


gruppearbejde, 6. semester

Medlemmer af de to grupper på 6. semester, der er tilknyttet projektet.


Kort fortalt handler det om røggaskondensering ved mindre anlæg - hvor to grupper 6. maskinmester-studerende på AAMS samarbejder med Føns Nærvarme, Gjøl Kraftvarmeværk og PlanEnergi om optimering af flisfyrede varmeværker under 1 MW. Samarbejdet er rammesat til at være 1 år, og det betyder, at en del af de kommende 6. semester-studerende skal arbejde videre med projektet efter sommerferien.

Siden februar har 12 studerende, fordelt på to grupper, arbejdet intenst med projektet, hvor opgaven i denne første fase primært handler om at udforme en markedsanalyse.

Det handler om energiressourcer
Politikere, myndigheder og varmeværker arbejder alle ihærdigt på at udnytte energiressourcer så effektivt som muligt - både af økonomiske og af miljømæssige grunde.

En kendt måde at tilstræbe en optimal udnyttelse af forbrændingsenergien er at afkøle røggassen til under kondenseringspunktet, så fordampningsenergien genvindes. De fleste større flisfyrede fjernvarmecentraler udnytter røggaskondensering. Dette er ikke tilfældet for anlæg under 3 MW. Her er markedets standardkomponenter så dyre, at etablering hidtil ikke har været økonomisk bæredygtigt.

Udviklingsprojektet, som AAMS er en del af, skal søge muligheder for at udvikle anlæg af standardkomponenter, som er økonomisk bæredygtige for anlæg i området 200-1000 kW.

God kontakt med samarbejdspartnere
"Vi er i øjeblikket i gang med at kontakte en række værker i størrelsesordenen op til 2 MW. Vi har sendt dem spørgeskemaer for at få en idé om deres behov, og de er nu begyndt at returnere dem," forklarer Morten Stokholm, 6. semester studerende ved AAMS. 

"Vi har også holdt møder med f.eks. PlanEnergi og været i korrespondance med Teknologisk Institut og Dansk Fjernvarme etc. Derudover er der det løbende arbejde med selve rapportskrivningen," supplerer holdkammeraten Kristian Schlosser.

Netop rapporten, som skal afleveres primo juni, er et vigtigt led i første fase. Det er nemlig essensen i den, der skal gives videre til samarbejdspartnerne som delresultatet for første fase. Anden fase, som de kommende 6. semester-studerende kommer til at arbejde med efter sommerferien, bliver mere praksisorienteret.

Den store motivationsfaktor
De studerende i de to grupper, som i øjeblikket arbejder på markedsanalyserne, fremhæver alle det praksisnære element og den omstændighed, at de arbejder på et "virkeligt" projekt, som store motivationsfaktorer:

"Det, at vi samarbejder med aktører, som faktisk har brug for vores data, er noget af det, der gør projektet ekstra sjovt. Men vi er også mere pressede, end hvis det hele bare var teori. Når man pludselig bliver ringet op af den rådgivende ingeniør, som spørger: "Hvor langt er I?" - så er det jo virkeligheden, vi møder," forklarer Morten Stokholm.

Han bakkes op af sin studiekammerat, Thomas Nielsen. Hans pointe er klar og tydelig:

"Det er jo dem, der har kontaktet os for at spørge, om vi kan hjælpe - ikke omvendt, som vi tidligere har været vant til."

Mens det nuværende hold som sagt arbejder med markedsanalyse og systembeskrivelse, skal det næste hold tage opgaven videre og i anden fase gøre den mere konkret - blandt andet ved at designe selve projektet og arbejde med vedligehold. Det er lektor Frits Giversen, der er tovholder på projektet.