Campus nyt

Tag til Netværksmøde hos Kamstrup A/S / Network meeting for marine and technical engineers

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Tag til Netværksmøde hos Kamstrup A/S / Network meeting for marine and technical engineers
by Jacob Munkholm Jensen - Thursday, 11 May 2017, 11:17 AM
 
Tag til Netværksmøde hos Kamstrup A/S

Maskinmestrenes Forening arrangerer den 17. maj netværksmøde hos Kamstrup A/S i Skanderborg. Mødets tema er: Hvordan får Dansk industri ansat de bedst egnede maskinmestre? 

Kamstrup netværksmøde


Kamstrup A/S er vært ved dette netværksmøde for alle maskinmestre, og der vil blive sat fokus på virksomhedernes forventninger til ansøgeren og hvordan ansøgeren kan kommunikere sine kvaliteter.

Maskinmestre er en eftertragtet arbejdskraft. For at fortsætte denne kurs, er det vigtigt at vor uddannelse og kompetence fortsat er relevant og brugbar i de virksomheder vi traditionelt arbejder for. Det er ikke tilstrækkeligt vi tror vi er bedst til jobbet. Vi skal involvere virksomhederne og fortsætte med at afdække hvor vi kan blive bedre.

Skal det være en maskinmester, ingeniør eller?  Det drejer sig ikke om titler der for mange år siden fortalte om ansøgergruppens kvalifikationer. Det handler om, hvem der på sigt kan bidrage mest til virksomhedens økonomi, udvikling og kvalitet, men også om maskinmesteren kan udvikle sig mod eget mål.

Det er vigtigt for virksomheden at finde den rette personprofil, med relevant teknisk og ledelsesmæssig erfaring. Ansøgeren skal kunne omsætte ord til handling i de daglige opgaver, samt løbende forbedre kommunikation og ledelsesstil. Ansøgeren skal kunne kommunikere de relevante kvalifikationer og underbygge dem i ansøgningsprocessen.

Netværksmødet giver mulighed for dialog med arbejdsgiveren og hermed baggrund for en gensidig forventnings justering i forhold til samarbejdets relevans og kvalitet.


Program

  • 15:30 Velkomst. Gensidig relevans og kvalitet. Hvordan og hvorfor? Ole Høyer 
  • 15:45 En kort præsentation af Kamstrup A/S. Herefter vil HR fortælle hvor i organisationen de bruger maskinmestre samt et efterfølgende indblik i rekrutteringsprocessen med ansøgningskrav, rekrutteringsprocedure og hvad er vigtigt ved ansøger. 
  • 16:15 Hvordan udbreder Akademikerne maskinmestrenes faglige og ledelsesmæssige kompetence over for virksomhederne? Hvad mener de virksomhederne efterspørger? Indlæg ved Akademikerne. 
  • 16:45 Netværk og kaffe.
  • 17:00 En karriere i Kamstrup A/S. En maskinmester fortæller om sin karriere. Hvilke kvaliteter er vigtigst for virksomhederne når de forfremmer maskinmestre i virksomheden? 
  • 17:30 Hvordan kan Akademikerne bidrage med at sikre et højt sammenfald mellem stillingsopslag og ansøger profiler. Indlæg ved Akademikerne.
  • 18:00 Opsummering og afrunding ved Ole Høyer
  • 18:00 til 18:30 Efter afrunding har Kamstrup tilbudt at vise deres produktion og give en dybere orientering om deres opgaver og produkter. HR vil deltage i rundvisningen. 


Deltagere og tilmelding
Det er gratis at deltage og alle medlemmer af Maskinmestrenes Forening er velkomne. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening enten via tilmeldingsblanketten på hjemmesiden (http://www.mmf.dk/aktiviteter/)  eller på telefon 3336 4920. Tilmeldingsfrist: Tirsdag 16. maj kl. 12.00.


Tid: 
17. maj 2017 kl. 15.30-18.00
Sted: Kamstrup A/S Industrivej 28, 8660 Skanderborg