Campus nyt

Maskinmesteren: Høj løn og lav ledighed / Marine and technical engineer: High salaries and lots of jobs

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Maskinmesteren: Høj løn og lav ledighed / Marine and technical engineer: High salaries and lots of jobs
by Jacob Munkholm Jensen - Wednesday, 28 June 2017, 8:11 AM
 
Maskinmesteren: Høj løn og lav ledighed

Et netop offentliggjort notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet placerer den nyuddannede maskinmester lunt i svinget - både hvad angår indkomst og jobs. 


payroll


Som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets optagelseskampagne - Uddannelsesvalg 2017 – har Ministeriet kigget på både indkomster og ledighedsstatistikker. Det er der kommet nogle tabeller ud af, og hvad enten det drejer sig om indkomster eller ledighedstal, finder vi hver gang maskinmesteren i iblandt de bedst placerede.

Lav ledighed blandt AAMS'ere ...
I pressenotatet vedr. ledighed i Region Midtjylland, udmærker maskinmestrene fra Aarhus Maskinmesterskole sig således med en andenplads på Top 15 over videregående uddannelser med lavest ledighed blandt nyuddannede. Her ser vi en ledighedsprocent på 3 - marginalt overgået af diplomingeniørerne på førstepladsen, som i statistikken også har en ledighedsprocent på 3 (uden decimaler).

... og høj løn til AAMS'ere
Hvis vi kigger på Ministeriets pressenotat for indkomster, finder vi også her AAMS'erne i Top 15 over højeste indkomster for nyuddannede fra videregående uddannelser. Med et månedligt løngennemsnit på 38.100 kr. placerer AAMS-mestrene sig på en 15. plads. De højest lønnede nyuddannede er odontologerne med en gennemsnitlig månedsløn på 46.300 kr.

Lidt fakta om notatet
Indkomst opgøres som gennemsnitlig indkomst pr. måned for nyuddannede. Nyuddannedes indkomst er målt i andet år efter fuldførelsen. Ledighed viser andelen af færdiguddannede fra uddannelsen, der er omfattet af registreret ledighed. Ledigheden opgøres for nyuddannede og for dem, der har været færdiguddannede i 10 år.