Campus nyt

AAMS skal samarbejde om renseanlæg i verdensklasse / AAMS students will be collaborateing on world-class purification plants

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
AAMS skal samarbejde om renseanlæg i verdensklasse / AAMS students will be collaborateing on world-class purification plants
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 8 September 2017, 2:02 PM
 
AAMS skal samarbejde om renseanlæg i verdensklasse

I 2026 forventer Aarhus Vand at kunne præsentere verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. De maskinmester-studerende på AAMS forventes at blive en del af processen – både i form af semester- og bachelorprojekter.

Aarhus Rewater


English summary: By the year 2026, Aarhus Vand expects to present the world's most resource-efficient wastewater treatment plants. The technical and marine engineer students at AAMS are expected to become part of this process - as semester projects as well as bachelor projects.


Blandt mange andre spændende aktører fra erhvervslivet har AAMS i foråret været på ”speed date” med Aarhus Vand i forbindelse med udviklingen af det såkaldte Marselisborg ReWater. Nu er parterne klar til næste step, og en plan for et kontinuerligt samarbejde med AAMS-studerende er på vej.

”Det er en fantastisk chance for at styrke vores praksisnærhed og relationen til erhvervslivet yderligere – det bliver opgaver med rod i virkeligheden, og vi ved, at det både motiverer de studerende og er med til at fremme kendskabet til det, de står for ude i erhvervslivet,” siger Frits Giversen, som er fagkonsulent for TM og Management på maskinmester-studiet.

Studerende over en bred kam
”Lige nu arbejder Aarhus Vand på at komme op med en række konkrete projektforslag, som henvender sig til både semesterprojekter og bachelorprojekter,” tilføjer han. 

Det er med andre ord maskinmester-studerende over en bred kam, som får glæde af samarbejdet. Fordi Marselisborg Rewater-projektet skal løbe frem til 2026, betyder det også, at AAMS-studerende vil kunne bidrage igennem hele perioden – der er med andre ord tale om en ambition om et kontinuerligt samarbejde, som også mange fremtidige studerende vil få glæde af. 

”Men det kræver selvfølgelig at vi har de studerende, der har lysten og den faglige gejst til at drifte det,” understreger Frits Giversen.

Kontaktperson er tidligere AAMS’er
”En af vores nøgle-kontaktpersoner ved Aarhus Vand er projektleder Flemming B. Møller. Han er selv maskinmester og gammel AAMS’er, og som censor ved adskillige bachelorprojekter gennem årene ved han præcis, hvad man kan forvente af en maskinmester-studerende på de forskellige semestre,” forklarer Frits Giversen. Han er derfor helt sikker på, at projektforslagene bliver både relevante og spændende.

Mange aktører deltog i et indledende såkaldt ”speed date” møde, som tog udgangspunkt i to centrale spørgsmål: ”Hvordan vil I som aktør medvirke til at løse en eller flere af de beskrevne innovationsudfordringer?” samt ”Hvad ønsker I som aktør at opnå ved at samarbejde med Aarhus Vand (og/eller andre aktører) omkring projektet?” Heraf blev der udvalgt 40 samarbejdspartnere – bl.a. AAMS.

Se hele oversigten over de 40 aktører, som Aarhus Vand har udvalgt - klik her!