Campus nyt

Nyt fag på autoteknologen: Servicedesign i autobranchen / New subject at automotive technology

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Nyt fag på autoteknologen: Servicedesign i autobranchen / New subject at automotive technology
by Jacob Munkholm Jensen - Friday, 15 September 2017, 10:55 AM
 
Nyt fag på autoteknologen: Servicedesign i autobranchen

Tirsdag den 12. september var der kick-off på et helt nyt fag på alle autoteknolog-uddannelser i Danmark. Det fælles kick-off fandt sted på AAMS, hvor studerende fra hele landet satte branchen stævne med workshops, oplæg og virksomhedspræsentationer.

Servicedesign i autobranchen kick-off

English summary: Tuesday, September 12th, there was kick-off on a new subject on all automotive technology programs in Denmark. The joint kick-off took place at AAMS, where students from all over the country met up with members of the industry with workshops, company presentations etc.

Uddannelsen til autoteknolog findes i dag fire forskellige steder i Danmark – på erhvervsakademierne i Næstved, Odense, Viborg og Aarhus – og tilsammen har de fire institutioner nu udviklet et nyt fag: Servicedesign i autobranchen. Faget er udviklet i et tæt samarbejde med virksomheder i branchen, som yder et vigtigt bidrag med at gøre uddannelsen brancheorienteret og praksisnær. I alt 65 studerende var inviteret til eventet, hvor det nye fag blev præsenteret.

I Aarhus driftes autoteknologuddannelsen af AAMS, mens det er Erhvervsakademi Aarhus, der har udbudsretten. Uddannelsen eksisterer således som et samarbejde mellem de to institutioner.

Grupper på tværs af skolerne
Det nye fag, som kommer til at ligge på 3. semester, har til formål at klæde den studerende på til virksomhedssamarbejdet, som venter på 4. semester. Undervisningen vil være en kombination af gruppearbejde, face-to-face arrangementer, online seminarer og supplerende supervision.

Grupperne, som arbejder med en valgt case, er sammensat på tværs af uddannelsesinstitutionerne. De cases, som grupperne arbejder med, er stillet af udvalgte virksomheder i autobranchen. Fagets indhold tager udgangspunkt i teorierne bag servicedesign, casens emne, gruppens vinkel på problemstillingen og virksomhedens praksis på området.

Store forventninger til faget
Ved det store kick-off i Aarhus var alle 3. semester-studerende fra de fire institutioner samlet, sammen med repræsentanter fra autobranchen. Der var tale om et heldags-arrangement, med præsentation, oplæg, gruppeprocesser og forventningsafstemninger. 

”Vi har store forventninger til det nye fag, og glæder os meget til et tæt samarbejde med de andre autoteknolog-uddannelser. Det er første gang vi prøver det, men det er helt oplagt og en rigtig god idé. Det bliver også spændende at opleve dynamikken i grupperne, som jo er sammensat på tværs af institutionerne,” siger lektor Niels Bruun, underviser på autoteknologen i Aarhus.

Følgende virksomheder er direkte involveret i projektet:

  • Autohuset Vestergaard A/S - Odense afdelingen
  • Ejner Hessel A/S - Aarhus afdelingen
  • Ejner Hessel A/S - Slagelse afdelingen
  • Tesla - Aarhus afdelingen
  • Dahl Pedersen A/S - Viborg afdelingen
  • Brdr. Hosbond A/S – Aalborg afdelingen
  • Boisen Biler A/S - Viborg afdelingen