Campus nyt

Innovationsworkshop med fokus på praksisnærhed / Innovation workshop for AAMS-students

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Innovationsworkshop med fokus på praksisnærhed / Innovation workshop for AAMS-students
by Jacob Munkholm Jensen - Monday, 30 October 2017, 2:44 PM
 
Innovationsworkshop med fokus på praksisnærhed

Den 24. oktober lød startskuddet på et innovationsforløb for maskinmestre og automationsteknologer. Forløbet kommer til at vare i 6 uger, og undervejs skal de studerende samarbejde med aktører fra erhvervslivet. Endnu et eksempel på praksisnær undervisning på AAMS.

Innovations workshop

English summary: An Innovation workshop last Tuesday marked the beginning of a 6 week project for 5th semester marine and technical engineers and 3rd semester automation technology students. The tasks consisted in finding new business opportunities through the Internet of Things.


Både studerende og aftagere efterspørger masser af praksisnær undervisning, hvor de studerende ikke bare arbejder med tænkte eksempler og teori, men i stadig stigende grad kommer ud og beskæftige sig med virkeligheden. Det er det, praksisnærhed handler om, og det er det, Innovationsworkshoppen for studerende på 5. maskinmester-semester og 3. automationsteknolog-semester skal være med til at fremme.

Workshoppen den 24. oktober var arrangeret af AAMS og Dansk Vedligeholdsforening (DDV), og fra erhvervslivet deltog Aarhus havn og Sindby Gruppen. Konceptet var, at de studerende blev blandet og delt ind i 6 hold, som hver fik tildelt en problemstilling fra en af virksomhederne. Opgaven bestod nu i at brainstorme på innovative løsninger, som grupperne over de kommende 6 uger skal arbejde på at realisere.

Udgangspunkt i Internet of Things
Opgaverne bestod i at finde nye forretningsmuligheder gennem Internet of Things (IoT), hvor alle tænkelige enheder bliver koblet på internettet for at give bedre services. 

IoT gør hverdagens elektroniske apparater intelligente, så de kan opsamle data, der bliver omsat til værdifuld viden for forbrugeren eller virksomheden. Således kan man sige, at IoT er alle de enheder på internettet; som ikke er traditionelle computere, men som indeholder CPU, software, elektronik, sensorer og internetforbindelse.

Samtænkning af teknologi og management
”I opgaverne kommer de studerende til at samtænke teknologi og management,” forklarer en af underviserne bag workshoppen, lektor Jens Møller Jensen. ”Mens automationsteknologerne især skal fokusere på programmering, er det maskinmestrenes opgave at bidrage med management og forretningsforståelse. På workshoppen idegenererer grupperne, hvorefter de hver især enes med virksomhederne om et projekt, som de skal arbejde med at realisere over de kommende uger.”

Det er anden gang at konceptet ruller, så folkene bag ved, at det virker. Lektor Torben Rauff, som har planlagt forløbet både i år og sidste år, er ikke i tvivl om udbyttet:

”De studerende får spillet faglighederne sammen og får lejlighed til at afprøve deres viden i virkelighedens verden. De finder ud af, at det, de har lært indtil nu – selvom mange af dem ikke har studeret så længe – faktisk er noget, der kan bruges i praksis. Igen er kodeordet praksisnærhed,” fastslår Torben Rauff.


De studerendes skal arbejde i de 6 grupper frem til uge 48, hvor projektet afsluttes med en præsentation for virksomhederne.


Innovations workshop 2