Campus nyt

Innovationsforløb afsluttes på Aarhus Havn / Innovation process completed

 
Picture of Jacob Munkholm Jensen
Innovationsforløb afsluttes på Aarhus Havn / Innovation process completed
by Jacob Munkholm Jensen - Thursday, 14 December 2017, 10:25 AM
 
Innovationsforløb afsluttes på Aarhus Havn

Ultimo oktober lød startskuddet på et innovationsforløb for maskinmestre og automationsteknologer. Forløbet varede i 6 uger, og undervejs skulle de studerende samarbejde med aktører fra erhvervslivet.


Innovations workshop


English summary: An innovation course for marine and technical engineers and automation technologists has come to an end. The course lasted 6 weeks, during which the students cooperated with real companies, such as Port of Aarhus.


I sidste uge afsluttede et blandet hold maskinmester- og automationsteknolog-studerende et vellykket innovationsprojekt efter nogle spændende uger i selskab med virkelighedens erhvervsliv. Opgaverne bestod i at finde nye forretningsmuligheder gennem Internet of Things (IoT), hvor alle tænkelige enheder bliver koblet på internettet for at give bedre services. 

AAMS stillede med en klasse maskinmesterstuderende og en klasse automationsteknologer, som så blev blandet i 6 grupper. I grupperne skulle maskinmestrene kigge på managementdelen af projektet og automationsteknologerne skulle udvikle software til intelligente IoT sensorer til løsningen.

Læs i øvrigt artiklen: Innovationsworkshop med fokus på praksisnærhed 

Innovationsforløbet blev skudt i gang ved en workshop i efteråret, arrangeret af AAMS og Dansk Vedligeholdsforening (DDV), og fra erhvervslivet deltog Aarhus havn og Sindby Gruppen. Her blev de studerende blandet og delt ind i 6 hold, som hver fik tildelt en problemstilling fra en af virksomhederne. Opgaven bestod nu i at brainstorme på innovative løsninger, som grupperne over de følgende 6 uger skulle arbejde på at realisere.

Fremlægning på Aarhus Havn
Forløbet blev afsluttet på behørig vis på Aarhus Havn, hvor de studerende præsenterede deres projekter. Havnen har en udfordring med at opbevare biobrændsel, hvor et af problemerne bl.a. består i, at der kan opstå brand i bunker af træflis på grund af varmeudvikling under den naturlige nedbrydning. 

Opgaven fra Aarhus Havn til de studerende lød på at udvikle en løsning, som kunne monitorere biobrændsel, så brandfaren på havnen minimeres. Tre grupper arbejdede på dette projekt, og resultatet var tre forskellige og brugbare løsninger på problemstillingen.   

Tilbagemeldingen fra Karsten Bove, som er forretningsudvikler på Aarhus Havn, var, at de i forbindelse med udvidelsen af havnen vil arbejde videre med ideerne – og gerne i samarbejde med AAMS.